OBV คือ

On Balance Volume หรือ OBV คือเครื่องมือที่วัดปริมาณการซื้อขายสะสม เพื่อวัดแรงซื้อแรงขาย ใช้ในการยืนยันทิศทางแนวโน้ม และหาจุดกลับตัวของราคา ถูกพัฒนาโดย Joe Granville

สูตรที่มา

การคำนวณของ OBV ค่อนข้างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน เป็นผลรวมของค่าบวกและลบของปริมาณการซื้อขาย (Volume)

โดยถ้าราคาปิดปัจจุบันสูงกว่าราคาปิดวันก่อนหน้า ปริมาณ Volume ให้ค่าเป็นบวก

แต่ถ้าราคาปิดปัจจุบันต่ำกว่าราคาปิดวันก่อนหน้า ปริมาณ Volume ให้ค่าเป็นลบ

โดย OBV เป็นผลรวมค่าบวกและลบของปริมาณ Volume ที่ผ่านมาในทุกๆวัน

ถ้าราคาปิดปัจจุบันสูงกว่าราคาปิดวันก่อนหน้า
Current OBV = Previous OBV + Current Volume

ถ้าราคาปิดปัจจุบันต่ำกว่าราคาปิดวันก่อนหน้า
Current OBV = Previous OBV  – Current Volume

ถ้าราคาปิดปัจจุบันเท่ากับราคาปิดวันก่อนหน้า
Current OBV = Previous OBV (no change)

ตัวอย่างตารางการคำนวณ OBV

การวิเคราะห์

ทฤษฎีของ Granville เชื่อว่า Volume นำราคา … ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลปริมาณการซื้อขายสามารถบ่งชี้ถึงทิศทางราคาในอนาคตได้

OBV จะปรับตัวขึ้น ก็เมื่อ Volume ของวันที่หุ้นขึ้น มากกว่า Volume ของวันที่หุ้นลง

ในทางตรงกันข้าม OBV จะปรับตัวลง ก็เมื่อ Volume ของวันที่หุ้นลง มากกว่า Volume ของวันที่หุ้นขึ้น

การปรับตัวขึ้นของ OBV บ่งชี้ให้เห็นว่า ราคามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต 

การปรับตัวลงของ OBV บ่งชี้ให้เห็นว่า ราคามีโอกาสปรับตัวลงในอนาคต

ทั้งนี้ ค่าของ OBV ไม่ค่อยมีนัยสำคัญ เราจะโฟกัสที่ทิศทางการขึ้นลงของ OBV มากกว่า 

Trend Confirmation

OBV สามารถใช้ยืนยันทิศทางของแนวโน้มการแกว่งตัวของราคา 

โดยหาก OBV เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคา แปลว่า ทั้ง Volume และ ราคา สอดคล้องกัน เป็นการยืนยันทิศทางของแนวโน้มนั้น

หรือจังหวะที่ OBV เปลี่ยนทิศทาง และราคาก็เปลี่ยนทิศทางเช่นเดียวกัน เป็นการยืนยันสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม

OBV Trend confirmation

ตัวอย่างกราฟข้างต้น หุ้น DTAC ในช่วงที่แนวโน้มเป็นขาขึ้น ราคาและ OBV ยืนยันทิศทางฝั่งขาขึ้นด้วยการขึ้นทำ Higher high (ทำ High ใหม่) พร้อมกัน ซึ่งเป็นการ Comfirm ซึ่งกันและกัน

และในขณะที่ทางขวามือ เป็นการยืนยันว่า แนวโน้มขาขึ้นได้จบลง ด้วยการที่ราคาหลุดเส้น Uptrend line และทำ Lower Low เช่นเดียวกับ OBV ก็ทำภาพลักษณะคล้ายกัน

Divergence

การเกิดสัญญาณ Divergence สามารถบ่งชี้ถึงสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา โดย 

  • Bullish divergence : ราคาทำ Lower Low แต่ OBV ทำ Higher Low
  • Bearish divergence : ราคาทำ Higher High แต่ OBV ทำ Lower High 
divergence OBV

กราฟข้างต้นเป็นตัวอย่างการเกิดสัญญาณ Divergence ระหว่างราคา กับ OBV 

ทางซ้ายมือ : ราคาทำ Low ใหม่ แต่ OBV กลับยก Low สูงขึ้น เป็นสัญญาณ Bullish divergence บ่งชี้ถึงสัญญาณการปรับตัวขึ้นในอนาคต

ทางขวามือ : ราคาขึ้นแตะ High เดิม แต่ OBV กลับทำ High ที่ต่ำกว่า เป็นสัญญาณ Bearish divergence บ่งชี้ถึงสัญญาณการปรับตัวลงในอนาคต

สรุป 

On Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเรียบง่าย แต่ทรงประสิทธิภาพ สามารถวัดแรงซื้อแรงขาย จากปริมาณการซื้อขาย (Volume) เทรดเดอร์สามารถนำ OBV ไปใช้ในการยืนยันทิศทางของแนวโน้ม และยังสามารถหาจุดกลับตัวของราคาจากการดู Divergence ได้อีกด้วย 

อีกทั้งเมื่อนำไปประกอบเครื่องมืออื่นใน Technical analysis ก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เพิ่มโอกาสการชนะ และสร้างกำไรในการเทรดได้เป็นอย่างดี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง