Fractal Indicator

Fractal Indicator คืออะไร

Fractal indicator คือเครื่องทางเทคนิค ที่เอาไว้บ่งชี้ถึงรอบการกลับตัวของราคา โดยพิจารณาจากรูปแบบการแกว่งตัวของแท่งเทียนที่เกิดขึ้น สามารถนำไปใช้ในการเทรดได้ในทุกสินค้า ทุก Time frames

bullish bearish fractal

หลักสำคัญของ Fractal Indicator 

  • ประกอบด้วย 5 แท่งเทียน
  • Bullish fractal เกิดขึ้นมา Low ของแท่งที่ 3 อยู่ต่ำสุดระหว่างแท่งที่ 1 กับ 2 และ 3 กับ 4
  • Bearish fractal เกิดขึ้นเมื่อ High ของแท่งที่ 3 อยู่สูงสุดระหว่างแท่งที่ 1 กับ 2 และ 3 กับ 4
  • ลูกศรชี้ขึ้น จะอยู่ในตำแหน่งที่เกิด Bullish fractal
  • ลูกศรชี้ลง จะอยู่ในตำแหน่งที่เกิด Bearish fractal
  • ลูกศร จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดครบ 5 แท่ง ไม่มีทางที่เทรดเดอร์จะได้ในแท่งที่เกิดลูกศรทันที เพราะต้องรอ 2 แท่งหลัง ถึงลูกศรในแท่งกลางของรูปแบบ Fractal จะปรากฏ
  • จุดซื้อ/จุดขาย คือ แท่งที่ 3 หลังเกิดลูกศร

สูตรการคำนวณ Fractal 

Bullish Fractal= Low(N)<Low(N−2) and
Low(N)<Low(N−1) and
Low(N)<Low(N+1) and
Low(N)<Low(N+2)

Bearish Fractal = High(N)>High(N2) and
High(N)>High(N1) and
High(N)>High(N+1) and
High(N)>High(N+2)

โดยที่

N = แท่งปัจจุบัน
N – 1 = แท่งก่อนหน้า
N – 2 = 2 แท่งก่อนหน้า
N + 1 = แท่งถัดไป
N +2 = 2 แท่งถัดไป

การใช้งาน Fractal Indicator

  • สัญญาณซื้อ : เมื่อเกิด Bullish fractal ซื้อที่ราคาเปิดของแท่งที่ 3 นับจากแท่งที่เกิดลูกศร
  • สัญญาณขาย : เมื่อเกิด Bearish fractal ขายที่ราคาเปิดของแท่งที่ 3 นับจากแท่งที่เกิดลูกศร

ซึ่งปกติทั่วไปแล้ว สัญญาณซื้อ/ขาย จะเกิดขึ้นบ่อยมาก เมื่อใช้เครื่องมือนี้ ทำให้อาจเกิด False signal ค่อนข้างบ่อยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเทรดเดอร์อาจจะใช้เครื่องมืออื่นมาประกอบการเทรด อย่าง Alligator indicator (1 ใน Indicator ของ Bill williams) ที่ช่วยในการดูเทรนมาดูเพิ่มเติม อย่างเช่น ถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้น เทรดเดอร์อาจไม่เทรดฝั่งลง และถ้าแนวโน้มเป็นขาลง เทรดเดอร์ก็อาจไม่เทรดขาฝั่ง เป็นต้น จะช่วยให้การเทรดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Fractal Indicator ยังสามารถใช้ประกอบกับเครื่องมือการเทรดอื่นๆ อย่าง Pivot point หรือ Fibonacci retracement ได้อีกด้วยเช่นเดียวกัน

การเรียกใช้ Fractals ใน MT5 : Indicator > Bill Williams > Fractals

Bill williams fractals MT5

​แหล่งข้อมูลที่มา