กระจายการลงทุน
✪ ในการลงทุน ผู้บริหารกองทุนจะพยายามลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนไปหลายๆสินค้า โดยเลือกสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวของราคาไม่สอดคล้องกั

◆ แต่ในยามภาวะวิกฤติ ราคาสินค้าที่เคยเคลื่อนไหวตรงข้ามกัน ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันได้ ยกตัวอย่างเช่น วิกฤติซับไพรม์ที่ผ่านมา ราคาหุ้นตกอย่างหนัก ซึ่งที่จริงพันธบัตรควรจะราคาขึ้น (ในทางทฤฏษี) แต่โลกแห่งความเป็นจริง พอนักลงทุนขาดทุนจาก equity ก็โดน call margin หรือโดนเรียกให้เติมหลักประกัน

◆ พอโดน call แล้วก็ต้องขาย asset อื่นเพื่อเอาเงินมาเติม ก็หนีไม่พ้นต้องขายพันธบัตรหรือสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อเอาเงินมาเติมอยู่ดี นี่คือหลักการง่ายๆว่าทำไมพอเกิด crisisขึ้นแล้ว ราคาสินค้าต่างๆถึงได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันครับ (จาก uncorrelated กลายเป็น correlated)