สถิติหุ้นไทยก่อนและหลังเลือกตั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา

จากบทวิเคราะห์ของทาง Maybank ในเปเปอร์ “YearAhead ปี 2023” ได้พูดถึง สถิติผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนของ SET Index ในช่วงการเลือกตั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา (Election Rally)

  • เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2001 – สมัยนายก ทักษิณ ชินวัตร (ไทยรักไทย)
  • เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2005 – สมัยนายก ทักษิณ ชินวัตร (ไทยรักไทย)
  • เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2007 – สมัยนายก สมัครสุนทรเวช (พลังประชาชน)
  • เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2011 – สมัยนายก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เพื่อไทย)
  • เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2019 – สมัยนายก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พลังประชารัฐ)

ตามสถิติพบว่า

  • ค่าเฉลี่ย 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน ก่อนเลือกตั้ง เป็นบวกทั้งสิ้น
  • ช่วง 1 เดือน ก่อนเลือกตั้ง หุ้นไทยบวกเฉลี่ย 1.1%
  • ช่วง 1 เดือน หลังการเลือกตั้ง หุ้นไทยบวกเฉลี่ย 5.3%
  • ช่วง 3 เดือน หลังการเลือกตั้ง หุ้นไทยลบ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง