Dr.Van Tharp เค้าเคยเล่าประวัติตอนช่วงเข้าพึ่งเริ่มเทรดใหม่ตอนอายุ 16 ว่าตอนนั้นเขาไปเจอหุ้นตัวนึงน่าซื้อ น่าสนใจ เขาจึงเข้าไปซื้อ แม้ระหว่างทางหุ้นตัวนั้นจะขึ้นไปเยอะก็ตามแต่สุดท้ายก็ออกจากตลาดไปที่สุด เขาได้บอกว่ามีหุ้นจำนวนไม่น้อยเลยในตลาด ที่ถูกถอนออกจากตลาด

ผมได้ไปลองดูในตลาดหุ้นไทย ดูคร่าวๆว่า แล้วตลาดบ้านเราล่ะ มีหุ้นที่ถูกเพิกถอนออกจากตลาดเยอะมากน้อยแค่ไหน

ผลปรากฏว่า … ไม่น้อยเลยเหมือนกัน

สัดส่วนอยู่ราวๆ 9.82% (คำนวณคร่าวๆนะครับ)

โดยนับเฉพาะหุ้นที่ “ตลาดหลักทรัพย์สั่งเพิกถอน เนื่องจากฟื้นฟูกิจการไม่สำเร็จ” (ส่วนใหญ่เป็นบริษัทพวกเงินทุนและหลักทรัพย์ ที่ถูกถอดถอนในปี 40) จำนวน 54 บริษัท … และรวมกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน จำนวน 28 บริษัท

ถ้าดูเป็น % ก็ราวๆ 1 ใน 10 เลยนะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวัง

โดย Dr.Van Tharp เค้าให้ความสำคัญของการคุมความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น Stop loss รวมถึงการกำหนด Position size เพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับนักลงทุนได้ทุกเมื่อ

*** ทั้งนี้ตัวเลขที่ผมเอามาคำนวณ อาจไม่ตรง 100% จุดประสงค์คือ ให้นักลงทุนเห็นถึงความเสี่ยงที่หุ้นมีโอกาสออกจากตลาดได้