เดี่ยว 11

คนเรามักเสียเวลาไปกับ 3 อย่างที่สำคัญ
(1) ฝังใจกับอดีตที่ผ่านมา
(2) กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึ
(3) ไม่พอใจกับปัจจุบันที่เป็นอยู่

– 80% ไปสนใจว่าคนอื่นคิดยังไงกับเรา อีก 20% เสือกเรื่องชาวบ้าน –

มันทำให้เราเสียใจ เสียเวลา เสียสุขภาพจิต…

จิตเราก็เหมือนหางเสือ กายเราก็เหมือนเรือ
จิตตั้งยังไง กายเราก็ไปอย่างนั้น
ตั้งเป็นคนอมทุกข์ ชีวิตก็จะอมทุกข์ไปตลอดชีวิ
ตั้งเป็นคนอมสุข ชีวิตก็จะอมสุขไปตลอดชีวิต

#เดี่ยว11