การที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ดี
คุณก็จำเป็นจะต้องเทรดด้วยดวงตาที่เปิดกว้าง
ตระหนักถึงแนวโน้มและจุดกลับตัวที่แท้จริงให้ได้
และไม่เสียเวลาหรือพลังงานไปกับความคิดเพ้อฝัน
ความเศร้าเสียใจ และการเฝ้าคาดหวัง