สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิต
… ไม่ใช่คนที่ตั้งเป้าหมายไว้สูง แต่ไปไม่ถึง
… แต่เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่ำ แต่ดันถึง

Previous articleรอให้เป็น
Next articleMarket cap. by sector 2017
ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค อยู่ในวงการตลาดหุ้นมากว่า 10 ปี มี CMT และ CFTe กลยุทธ์ที่ชอบสุด คือ Swing trade เขียน Amibroker ได้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา