สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดในชีวิต
… ไม่ใช่คนที่ตั้งเป้าหมายไว้สูง แต่ไปไม่ถึง
… แต่เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่ำ แต่ดันถึง