Market cap. by sector 2017

มาดูสัดส่วนหนักน้ำหนักของ Matket cap. ของ SET Index แต่ล่ะ Sector กันเล่นๆดูว่าปัจจุบันนี้ กลุ่มหลักๆที่มีผลกับตลาดในช่วงนี้นั้นมีอยู่ 4 sector หลักๆ คือ

1. ENERG (19%) 
2. BANK (15%)
3. COMM (10%)
4. ICT (9%)

… 4 Sector นี้รวมกันมีน้ำหนักกว่า 53%

มันบ่งชี้ได้ว่า 4 Sector นี้ จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด เวลากลุ่มไหนขึ้นหนักๆ หรือลงหนักๆ ก็จะมีผลต่อดัชนี Set index อย่างมีนัยสำคัญ

– – – – –

ข้อมูลเพิ่มเติม
– ปัจจุบัน SET Index มีมูลค่าตลาด (Market cap.) โดยรวมกว่า 15 ล้านล้านบาท
– สัดส่วน และ มูลค่าโดยรวม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด
– Market Capitalization = ราคาต่อหุ้น x จำนวนหุ้นทั้งหมด