โมเดลตัวอย่างวัยเกษียณ

  • เงินที่ต้องการในวัยเกษียณ 4,000,000 บาท
  • เกษียณ ณ อายุ 55 ปี
  • ใช้ชีวิตต่อได้อีก 20 ปี
  • สามารถใช้เงินได้เดือนละ 17,000 บาท
  • ผลตอบแทนในตลาดหุ้น 10% ต่อปี

(ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณคร่าวๆ ให้นักลงทุนทราบถึงเงินที่ควรลงทุนในแต่ละเดือน เรื่องอายุขัย และ จำนวนที่ต้องการใช้ต่อเดือน จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคน อีกทั้งผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน)

กราฟตัวอย่างการคำนวณเงินออมแต่ละเดือนเพื่อที่มีเงินวัยเกษียณที่ 4,000,000 บาท

ลงทุนในหุ้นเดือนละเท่าไหร่ เพื่อที่จะมีเงินเก็บตอนเกษียณที่ 4,000,000 บาท

  • ถ้าเริ่มลงทุนเมื่ออายุ 25 ปี จะใช้เงินลงทุนเดือนละ 1,842 บาท
  • ถ้าเริ่มลงทุนเมื่ออายุ 35 ปี จะใช้เงินลงทุนเดือนละ 5,291 บาท
  • ถ้าเริ่มลงทุนเมื่ออายุ 45 ปี จะใช้เงินลงทุนเดือนละ 19,014 บาท

โมเดลนี้จะชี้ให้นักลงทุนเห็นว่า “ยิ่งเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดี” เพราะจะเห็นได้ว่า หากเริ่มลงทุนที่อายุ 25 ปี การที่จะมีเงินในวัยเกษียณจำนวน 4,000,000 บาท จะเงินลงทุนเพียง 1,842 บาท ต่อเดือน ซึ่งต่างกับการเริ่มลงทุนตอนอายุ 45 ปี ที่จะใช้เงินลงทุนเดือนละ 19,014 บาท ซึ่งต่างกันเกือบ 10 เท่า!

ดังนั้นใครที่จะเริ่มลงทุน ควรเริ่มลงทุนให้เร็วที่สุด เพื่อให้เงินลงทุนของเรามี “เวลา” ในการโตเติบงอกเงย โดยปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการลงทุนคือ “เวลา” ยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่ โอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้โตขึ้นก็มีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น