Profit Margin คือ

Profit Margin คือ

อัตรากำไร (Profit Margin) คือ เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่บริษัทได้รับเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

อัตรากำไรบ่งบอกถึงกำไรที่บริษัททำได้สำหรับทุกดอลลาร์ของรายได้ที่สร้างขึ้น อัตรากำไรมีความสำคัญเพราะเปอร์เซ็นต์นี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทุกๆ ในอัตรากำไรให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการประเมินศักยภาพในการเติบโต ความเป็นไปได้ในการลงทุน และความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การรักษาอัตรากำไรที่สุขภาพดีจะช่วยให้มั่นใจในความสำเร็จทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงความสามารถในการได้รับเงินกู้

ความสำคัญ Profit Margin

อัตรากำไรในเศรษฐกิจสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ และช่วยให้เกิดการเปรียบเทียบที่เท่าเทียมระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มันเป็นมาตรฐานในการประเมินศักยภาพและความสามารถของธุรกิจในการสร้างกำไร อัตรากำไรเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การกำหนดราคาสินค้าและบริการ การกำหนดราคานี้ถูกหนุนด้วยต้นทุนของผลิตภัณฑ์และอัตรากำไรที่คาดหวัง ข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาที่ทำให้เกิดปัญหาด้านกระแสเงินสดสามารถตรวจจับได้โดยใช้แนวคิดของอัตรากำไร และช่วยป้องกันปัญหาและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท

อัตรากำไรยังถูกใช้โดยธุรกิจและบริษัทในการศึกษาแบบแผนและการเปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินงาน และยังช่วยตรวจจับความท้าทายทางการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น อัตรากำไรที่เป็นลบหรือเป็นศูนย์บ่งชี้ว่ายอดขายของธุรกิจไม่เพียงพอหรือไม่สามารถจัดการค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถระบุพื้นที่ที่ขัดขวางการเติบโต เช่น การสะสมสินค้าคงเหลือ ทรัพยากรที่ใช้งานไม่เต็มที่ หรือต้นทุนการผลิตที่สูง

อัตรากำไรยังสำคัญในการขอเครดิตและมักใช้เป็นหลักประกัน นักลงทุนที่อาศัยการคาดการณ์ที่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคืออัตรากำไร ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกิจการที่เฉพาะเจาะจง ในการดึงดูดนักลงทุน อัตรากำไรที่สูงถูกนิยมในการเปรียบเทียบกับธุรกิจที่คล้ายกัน

 • ช่วยให้เห็นว่าบริษัทสามารถเปลี่ยนรายได้เป็นกำไรได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการดำเนินงานของบริษัท
 • อัตรากำไรแสดงถึงการควบคุมต้นทุนและกลยุทธ์การกำหนดราคาที่มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยในการวางแผนการเงิน และใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดการความเสี่ยงและการลงทุน
 • ให้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัทกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • นักลงทุนใช้อัตรากำไรเพื่อประเมินความเสี่ยงและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทนั้นๆ
 • ช่วยในการทำนายและวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต
 • ข้อมูลอัตรากำไรสามารถช่วยในการตัดสินใจเรื่องการขยายธุรกิจหรือเข้าสู่ตลาดใหม่
 • อัตรากำไรแสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในตลาดต่อประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัท
 • ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพทางการเงินของบริษัท
 • ช่วยในการประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังสำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอื่นๆ ในบริษัท

อัตรากำไร (Profit Margin) มาจากไหน

อัตรากำไร (Profit Margin) มาจากการคำนวณที่วัดผลกำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับ โดยมีต้นกำเนิดหลักดังนี้

 • ผลกำไรของบริษัท (Profit): ผลกำไรนี้เป็นผลลัพธ์หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากรายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งรวมถึงต้นทุนขาย, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • รายได้ของบริษัท (Revenue): รายได้นี้คือยอดรวมของเงินที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ ในช่วงเวลาที่กำหนด

อัตรากำไรจะคำนวณโดยการหารผลกำไรสุทธิ (Net Profit) ด้วยรายได้รวม (Total Revenue) และคูณด้วย 100 เพื่อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ สูตรคำนวณคือ

อัตรากำไร (Profit Margin) มาจากไหน

 • อัตรากำไรนี้ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทและเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการสร้างกำไรจากรายได้ที่ได้รับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัตรากำไรถูกคำนวณโดยใช้ราคาขาย (หรือรายได้) เป็นฐาน คูณด้วย 100 มันคือเปอร์เซ็นต์ของราคาขายที่เปลี่ยนเป็นกำไร ขณะที่ “เปอร์เซ็นต์กำไร” หรือ “markup” คือเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนที่ได้เป็นกำไรเพิ่มเติมจากต้นทุน ในขณะขายสินค้าหรือบริการ ควรทราบว่าจะได้กำไรเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใดจากการลงทุนนั้นๆ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณเปอร์เซ็นต์กำไรเพื่อหาอัตราส่วนระหว่างกำไรกับต้นทุน

อัตรากำไรมักใช้เพื่อการเปรียบเทียบภายใน การเปรียบเทียบอัตรากำไรสุทธิของบริษัทต่างๆ อาจทำได้ยาก เนื่องจากวิธีการดำเนินงานและการจัดการทางการเงินของแต่ละบริษัทต่างกันมาก ทำให้แต่ละบริษัทมีระดับค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเปรียบเทียบระหว่างบริษัทหนึ่งกับอีกบริษัทหนึ่งอาจไม่มีความหมาย อัตรากำไรที่ต่ำบ่งชี้ถึงระดับความปลอดภัยที่ต่ำ: มีความเสี่ยงสูงที่การลดลงของยอดขายจะกลืนกำไรทั้งหมดและส่งผลให้เกิดขาดทุน

อัตรากำไรเป็นตัวชี้วัดกลยุทธ์การกำหนดราคาและการควบคุมต้นทุนของบริษัท ความแตกต่างในกลยุทธ์การแข่งขันและผลิตภัณฑ์ทำให้อัตรากำไรแตกต่างกันในแต่ละบริษัท

ตัวอย่าง

 • หากนักลงทุนทำรายได้ 10 ดอลลาร์และต้นทุน 1 ดอลลาร์ หลังจากหักต้นทุน พวกเขาเหลือกำไร 90% พวกเขาทำกำไร 900% จากการลงทุน 1 ดอลลาร์
 • หากนักลงทุนทำรายได้ 10 ดอลลาร์และต้นทุน 5 ดอลลาร์ หลังจากหักต้นทุน พวกเขาเหลือกำไร 50% พวกเขาทำกำไร 100% จากการลงทุน 5 ดอลลาร์
 • หากนักลงทุนทำรายได้ 10 ดอลลาร์และต้นทุน 9 ดอลลาร์ หลังจากหักต้นทุน พวกเขาเหลือกำไร 10% พวกเขาทำกำไร 11% จากการลงทุน 9 ดอลลาร์

profit margin

อัตรากำไรคำนวณได้จากการหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้

อัตรากำไรคำนวณได้จากการหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้

 • อัตรากำไร = 100× กำไร ÷ รายได้ = 100 × (ยอดขาย−ค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ÷ รายได้
 • ตัวอย่างเช่น หากบริษัทรายงานว่ามีอัตรากำไร 35% ในไตรมาสที่แล้ว นั่นหมายความว่าบริษัทได้กำไรสุทธิ $0.35 จากทุกๆ ดอลลาร์ของยอดขายที่สร้างขึ้นนั้นเอง

ข้อดีของอัตรากำไร (Profit Margin)

 • บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • ช่วยในการเปรียบเทียบกำไรกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • ช่วยผู้บริหารในการวางแผนการเงินและการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • บ่งชี้ถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
 • สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
 • ช่วยในการวางแผนธุรกิจและการขยายการลงทุนในระยะยาว
 • ใช้เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดหรือกลยุทธ์
 • บ่งชี้ถึงความสามารถในการกำหนดราคาและควบคุมต้นทุน
 • ให้ภาพรวมของธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย

ข้อเสียของอัตรากำไร (Profit Margin)

 • อาจไม่เหมาะสำหรับเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมที่แตกต่าง
 • อัตรากำไรไม่สะท้อนถึงขนาดหรือการเติบโตของบริษัท
 • ความเสี่ยงของการหลอกลวง อาจถูกบิดเบือนได้ผ่านการจัดการบัญชี
 • ไม่สามารถวัดปัจจัยทางการเงินและการดำเนินงานอื่นๆ
 • อัตรากำไรอาจผันผวนตามสภาพตลาด
 • ไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวที่ครอบคลุมทุกด้านทางการเงิน
 • อาจได้รับอิทธิพลจากการตัดสินใจทางการบัญชี
 • ไม่แสดงถึงสภาพคล่องของบริษัท
 • ไม่ได้บ่งบอกถึงความเสี่ยงทางธุรกิจหรือปัญหาทางการดำเนินงาน
 • การรักษาหรือเพิ่มอัตรากำไรอาจเป็นเรื่องท้าทายในสภาวะการแข่งขันสูง

สรุป

อัตรากำไร (Profit Margin) คือ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส่วนของกำไรที่บริษัทได้รับจากทุกๆ ดอลลาร์ของรายได้ มันเป็นตัวเลขที่บอกเราว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหน หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างออกไปแล้ว ยิ่งอัตรากำไรสูง หมายความว่าบริษัทสามารถรักษาส่วนของรายได้เป็นกำไรได้มากขึ้น

อัตรากำไรเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าบริษัทกำลังจัดการต้นทุนและรายได้ของตนได้ดีเพียงใด ถ้าบริษัทมีอัตรากำไรที่ดี นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายและยังเหลือกำไรเพื่อลงทุนกลับเข้าไปในบริษัทได้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

นอกจากนี้ อัตรากำไรยังใช้เปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อดูว่าบริษัทไหนมีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีกว่า อัตรากำไรที่สูงกว่าอาจชี้วัดได้ถึงการบริหารจัดการที่เหนือกว่า หรือตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่าในตลาด

สรุปได้ว่า อัตรากำไรเป็นตัวเลขสำคัญที่บ่งบอกถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างกำไรจากรายได้ และเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุน