Quantitative Tightening (QT) คืออะไร

Quantitative Tightening (QT) คืออะไร

Quantitative Tightening (QT) คือ เป็นนโยบายการเงินที่ตรงข้ามกับ Quantitative Easing (QE) ในขณะที่ QE มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินผ่านการซื้อสินทรัพย์ QT เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางลดสภาพคล่องออกจากระบบ QT มีจุดประสงค์เพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจที่อาจเกิดจากเงินเฟ้อสูงหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ช่วยการลดสภาพคล่องในระบบช่วยป้องกันการขยายตัวของเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจาก QE ที่สำคัญ คือ สร้างความยั่งยืนทางการเงินเพราะ QT เป็นการปรับสมดุลในระบบการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

Quantitative Tightening หรือ QT เป็นนโยบายการเงินที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Federal Reserve มักจะใช้ในสถานการณ์หลังจากที่มีการใช้ Quantitative Easing หรือ QE เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจ QT ถูกนำมาใช้ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีการขยายตัวอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Fed อาจใช้ QT เพื่อดึงเงินที่เกินความจำเป็นออกจากระบบการเงินซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อและควบคุมสภาพคล่องในระบบ QT ยังช่วยให้ระบบการเงินมีความยืดหยุ่นและป้องกันฟองสบู่ทางการเงินที่อาจเกิดจากสภาพคล่องสูงเกินไปการตัดสินใจใช้ QT ของ Fed จะอิงตามการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมและข้อมูลทางเศรษฐกิจพร้อมกับเป้าหมายด้านเงินเฟ้อและการจ้างงานการประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินการของ Fed จะส่งผลกระทบกว้างไปทั่วตลาดการเงินทั่วโลกการใช้นโยบาย QT เป็นการตัดสินใจที่ซับซ้อนและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงิน

รายละเอียดของ QT มีดังนี้

การดำเนินการ QT

 • การขายสินทรัพย์: ธนาคารกลางจะขายสินทรัพย์เช่นพันธบัตรรัฐบาลที่เคยซื้อมาในช่วง QE กลับเข้าสู่ตลาดการเงิน
 • พันธบัตรหมดอายุ: เมื่อพันธบัตรที่ธนาคารกลางถือครองหมดอายุ, รัฐบาลต้องจ่ายคืนเงินต้นให้กับธนาคารกลาง
 • ไม่ซื้อพันธบัตรใหม่: แทนที่จะนำเงินที่ได้กลับมาซื้อพันธบัตรใหม่, ธนาคารกลางจะลดปริมาณเงินในระบบโดยไม่ทำการซื้อใหม่

การดึงเงินออกจากระบบการเงิน

 • การไม่ซื้อพันธบัตรใหม่: เมื่อพันธบัตรที่ธนาคารกลางซื้อระหว่าง QE ครบอายุ ธนาคารกลางจะไม่นำเงินที่ได้คืนมาซื้อพันธบัตรใหม่
 • การหายไปของสภาพคล่อง: เมื่อรัฐบาล (ลูกหนี้) จ่ายเงินคืนให้ธนาคารกลาง, ธนาคารกลางจะลบเงินจำนวนนั้นออกจากระบบบัญชี ลดสภาพคล่องในระบบการเงิน

ความสมดุลของสภาพคล่อง

 • ป้องกันการเกินของสภาพคล่อง: QT ใช้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการมีสภาพคล่องเกินความจำเป็นในระบบ
 • ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ: การลดสภาพคล่องในระบบช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจาก QE

การพิมพ์เงินและคุณค่า

 • คุณค่าของเงิน: การพิมพ์เงินเกินความจำเป็นโดยไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันอาจทำให้เงินเสียค่า
 • ความจำเป็นในการมีทุนสำรอง: ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆ อาจใช้เป็นทุนสำรองเพื่อสนับสนุนคุณค่าของเงิน

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

 • การเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤต: QT เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับวิกฤตการเงินโดยการทำให้ระบบการเงินมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
 • การส่งผลต่อเศรษฐกิจ: การดำเนินการ QT ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

QT จึงเป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางใช้เพื่อลดสภาพคล่องในระบบการเงินซึ่งเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจาก QE ในช่วงก่อนหน้า นโยบายนี้ช่วยให้เศรษฐกิจไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อสูงหรือความไม่มั่นคงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพคล่องเกินความจำเป็น

ปัจจัยหลักที่สามารถหยุดยั้งการใช้นโยบาย Quantitative Tightening (QT)

ปัจจัยหลักที่สามารถหยุดยั้งการใช้นโยบาย Quantitative Tightening (QT)

ปัจจัยหลักที่สามารถหยุดยั้งการใช้นโยบาย Quantitative Tightening (QT) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) มีหลายอย่าง โดยที่สำคัญคือสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และเฉพาะเจาะจงคือสถานะของอัตราเงินเฟ้อ ดังต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ: หากอัตราเงินเฟ้อเริ่มคงที่หรือลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาจลดความจำเป็นในการใช้ QT และ Fed อาจปรับเปลี่ยนนโยบายตามสถานการณ์นี้
 • การหยุดใช้นโยบาย QE: หากธนาคารกลางหยุดการใช้นโยบาย QE ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบการเงิน สิ่งนี้ก็อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนไปใช้นโยบาย QT
 • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย: การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นนโยบายอื่นที่ Fed สามารถใช้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ หากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจลดความจำเป็นในการใช้ QT

ดังนั้น การใช้นโยบาย QT ของ Fed ไม่สามารถทำนายได้อย่างแน่นอน 100% แต่การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของนโยบาย Fed จะช่วยให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้นโยบาย QT ในอนาคต ทั้งนี้แม้ว่านโยบาย QT อาจส่งผลเสียต่อตลาดหุ้นโดยทั่วไป แต่บริษัทที่มีผลประกอบการเติบโตโดดเด่น ก็อาจมีราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นสวนแนวโน้มตลาดหุ้นโดยรวมได้

อ้างอิงภาพประกอบ: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_tightening

อ้างอิงภาพประกอบ: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_tightening

ตัวอย่างการใช้ QT

การควบคุมเงินเฟ้อ

หากเศรษฐกิจแสดงสัญญาณของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ธนาคารกลางอาจใช้ QT เพื่อดูดซับสภาพคล่องจากระบบ เมื่อปริมาณเงินในระบบลดลง จะช่วยลดแรงกดดันต่อราคาสินค้าและบริการ เช่น หาก Federal Reserve สังเกตเห็นว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาอาจเริ่มขายพันธบัตรที่พวกเขาซื้อไว้ในช่วง QE เพื่อลดปริมาณเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ

การป้องกันฟองสบู่ทางการเงิน

QT ยังสามารถใช้ป้องกันการเกิดฟองสบู่ทางการเงินได้ ในช่วง QE ที่สภาพคล่องสูงอาจนำไปสู่การลงทุนที่มากเกินไปในทรัพย์สินต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้น หรือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ การใช้ QT จะลดปริมาณเงินที่ว่างเว้นไปในการลงทุนเหล่านี้ ทำให้ราคาของทรัพย์สินเหล่านี้มีโอกาสลดลงหรือคงที่ ไม่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ยั่งยืน.

การส่งสัญญาณความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การใช้ QT ยังสามารถเป็นการส่งสัญญาณถึงความมั่นคงและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ในทางทฤษฎี ธนาคารกลางจะใช้นโยบาย QT เมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัวและเติบโตอย่างมั่นคง ส่งผลให้นักลงทุนและผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้น

ข้อดี/ข้อเสีย

ข้อดี

 • ควบคุมเงินเฟ้อ: ช่วยลดแรงกดดันของเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพคล่องสูงเกินไปในระบบ
 • ป้องกันฟองสบู่ทางการเงิน: ช่วยป้องกันการสะสมของการลงทุนที่มากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่ฟองสบู่ทางการเงิน
 • สร้างความยั่งยืนทางการเงิน: ช่วยให้ระบบการเงินมีความยืดหยุ่นและความสมดุลมากขึ้น
 • ส่งสัญญาณความมั่นคงเศรษฐกิจ: การใช้ QT สามารถส่งสัญญาณถึงความมั่นคงและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ

ข้อเสีย

 • ผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ: อาจชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจเนื่องจากการลดสภาพคล่องทำให้เงินทุนสำหรับการลงทุนและการบริโภคลดลง
 • ผลกระทบต่อตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร: อาจส่งผลเสียต่อราคาหุ้นและพันธบัตร เนื่องจากนักลงทุนปรับพอร์ตการลงทุนของตน
 • ความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างรวดเร็ว: ในบางกรณี QT อาจทำให้เงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็วจนเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ
 • ความไม่แน่นอนของตลาด: การเปลี่ยนแปลงนโยบายจาก QE ไปสู่ QT อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดการเงิน