opportunity

“โอกาส” กับ ” วิกฤติ” มันย่อมมาด้วยกันเสมอ เพียงแต่เราต้องเลือกข้างให้ถูกว่าจะอยู่ฝั่งไหนเท่านั้นเอง เพราะถ้าหากทุกอย่างนิ่งอยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีวิกฤติ แล้วเราจะไปหา “โอกาส” ได้จากที่ไหน…