Fibonacci Arcs คือ

Fibonacci Arcs หรือชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Fibonacci Speed Resistance Arcs เป็นเส้นครึ่งวงกลมที่ลากออกจากเส้น Trend line โดยเส้นครึ่งวงกลมดังกล่าวจะเป็นสัดส่วน Fibonacci ที่เรียงลำดับกันออกไป เช่น 23.60%, 38.20%, 50%, 61.80% และ 78.6% เรียงกันไปเรื่อยๆ โดยจะคำนวณสัดส่วนลำดับนี้จากเส้น Base line ซึ่งเป็นเส้นที่ลากจากจุดต่ำสุด ถึงจุดสูงสุด (trough to peak) เส้นครึ่งวงกลม (Arc) ก็จะปรากฏเรียงตามลำดับกันออกไป โดยบริเวณ Arc (เส้นครึ่งวงกลม) จะสามารถใช้เป็นตัวกำหนดแนวรับ แนวต้าน หาจังหวะการ Pull back หรือ การกลับตัวของราคาได้

ลำดับเลขมหัศจรรย์ | Fibonacci

การคำนวณ

โดยทั่วไป

  • Base Line : เส้นที่ลากจากจุด A ไปยังจุด B
  • First Arc = รัศมี 0.382 ของ Base line
  • Second Arc = รัศมี 0.500 ของ Base line
  • Third Arc = รัศมี 0.618 ของ Base line

แต่ใน Tradingview จะมีเส้น Arc จำนวนมาก เริ่มต้นตั้งแต่ 23.60%, 38.20%, 50%, 61.80% และ 78.6% เรียงต่อไปเรื่อยๆ

Fibonacci Arcs

เบื้องต้นให้ลากจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด กรณีขาขึ้น หรือ ลากจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด กรณีขาลง จากตัวอย่าง โซนสีแดง เป็น Fibonacci Arc ที่ 23.60% โซนสีส้มเป็น Fibonacci Arc ที่ 38.20% และเรียงกันไปเรื่อยๆ จากตัวอย่างราคาเกิดการกลับตัวที่ระดับ Fibonacci Arc ที่ 38.20%

คุณลักษณะของ Fibonacci Arcs

Fibonacci Arcs เป็นการเพิ่มมิติของทางด้าน “เวลา” เข้าไปด้วย โดยปกติพวก Fibonacci Retracement จะดูค่าในเรื่อง “ราคา” อย่างเดียว โดย Fibonacci Arcs จะพิจารณาจาก Base line ว่ามีความชันและความยาวเท่าไหร่ เพราะจะมีผลต่อ ราคา และ เวลา ซึ่งหากเส้น Base line ยาว ส่วน Arc ก็จะกว้าง ในทางตรงกันข้าม ถ้า Base line สั้น ส่วน Arc ก็จะแคบ

การใช้งาน

การดูแนวรับ

Fibonacci Arcs แนวรับ

เวลาใช้ Fibonacci Arcs ในการจะลากเส้นจากจุดสูงสุดกลับไปยังจุดต่ำสุด แล้วดูรอบการแกว่งตัว จากตัวอย่าง ราคาเกิดการฟื้นตัวกลับที่โซนสีส้ม (0.382) 

การดูแนวต้าน

Fibonacci Arcs แนวต้าน

ตรงกันข้าม ในการใช้ Fibonacci Arcs เพื่อดูแนวต้าน ให้ลากเส้นจากจุดต่ำสุดกลับไปยังจุดสูงสุด แล้วดูรอบการแกว่งตัว จากตัวอย่าง ราคาเกิดการย่อตัวกลับ 2 ครั้งที่บริเวณ โซนสีส้ม (0.382) และอีกครั้งที่บริเวณโซนสีฟ้า (0.786)

สรุป

Fibonacci Arcs สามารถไว้ช่วยดูแนวรับ แนวต้าน หาจุดการกลับตัวของราคา โดยเป็นการเพิ่มมิติในส่วน “เวลา” เข้ามาในการดู ซึ่งจริงๆ แล้ว Fibonacci Arcs ไม่ใช่เครื่องมือที่เป็น Standalone system ควรใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการช่วยในการเทรด เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น