Correlation Breakdown

กรณีศึกษานะครับ

ปกติราคาหุ้นธุรกิจถ่านหินอย่าง “BANPU” [เส้นสีเหลือง] … 
ที่ผ่านมาจะเคลื่อนไหวไปตามทิศทางของ “ราคาถ่านหิน” (New castle coal) [เส้นสีเขียว] …

แต่จะเห็นได้ว่าช่วงตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค. มานี้
ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ฉีกออกจากกัน (Correlation Breakdown)

… ราคาถ่านหินทำ New High
แต่ ! BANPU ทำ New Low …

เกิดความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น …
บางคนอาจมองว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับคนอยากจะสะสมหุ้นตัวนี้
เนื่องจากก่อนหน้านี้ ช่วงเดือน 8-9 ปี 16 ก็เกิดเหุตการณ์เช่นนี้ (ตอนนั้นถ่านหินขึ้นรอบใหญ่)

อย่างไรดี ยังมีความเสี่ยงอีกด้านนึงคือ ราคาถ่านหินกลับมาปรับตัวลงต่อนั่นเอง อันนี้ถ้าใครเล่นก็ควรวางจุด Stop loss กันให้ดีๆ นะครับ