Momentum เป็นหนึ่งกลยุทธ์การเทรดหลักใน Technical trading … ซึ่งการวัด Momentum จะไม่ได้ดูถึงทิศทางของการปรับตัวขึ้นหรือลง แต่จะดูถึง “อัตราเร่ง” ของราคา ว่าอัตราเร่งเพิ่มขึ้น (Acceleration) หรือ อัตราเร่งลดลง (Deceleration) เป็นลักษณะเป็นอย่างไร … คล้ายกับการขับรถที่เวลาเหยียบคันเร่ง รถก็จะแรงขึ้น แต่ถ้าผ่อนคันเร่งเมื่อไหร่ รถก็จะวิ่งช้าลง 

ในการเทรดเราก็จะมองการเปลี่ยนแปลงของราคาว่ามีโมเมนตัมการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไร … มาดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพกันมากยิ่งขึ้น

momentum concept
  • จุดแต่ละจุดแสดงถึงราคาปิดของหุ้น
  • แกน X (แนวนอน) แสดงถึงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 – 19
  • แกน Y (แนวตั้ง) ระดับราคา ตั้งแต่ 50 – 61 

สังเกตตั้งแต่วันที่ 1-9 … ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และอัตราการปรับตัวขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน … ดังนั้นช่วงวันที่ 1-9 แสดงถึงโมเมนตัมการขึ้นที่มีอัตราเร่งสูงขึ้น (Accelerate … Momentum เป็นบวก)

ช่วงวันที่ 10 – 12 … ราคาปรับตัวขึ้นต่อจริง … แต่สังเกตได้ว่า อัตราการปรับตัวขึ้นนั้น เท่าเดิม … แปลว่าโมเมนตัมช่วงนั้นคงที่ (Momentum = 0)

ส่วนช่วงวันที่ 13 – 20 … ราคาปรับตัวขึ้นต่อ … แต่จะเห็นได้ว่า การขึ้นต่อของราคาเริ่มอ่อนแรงลง ระยะในการขึ้นน้อยลงเรื่อยๆในแต่ละวัน แสดงถึงโมเมนตัมที่ถอยลด (Decelerate … Momentum ติดลบ)

Types of Momentum Indicators 

Indicator ที่จัดอยู่ในหมวด Momentum นั้นมีค่อนข้างหลากหลาย อย่างที่คนรู้จักกันส่วนใหญ่คือ

เหล่านี้เป็น Indicator ที่สามารถไว้วัด Momentum ได้ และนำไปใช้เทรดกลยุทธ์ที่เป็น Momentum ได้เช่นเดียวกัน 

สรุป

บทความนี้เราเพียงแต่พูดถึงหลักการของ Momentum เพื่อให้เทรดเดอร์เข้าใจตรงกัน เพื่อให้เทรดเดอร์นำหลักการนี้ไปสร้างกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการ ทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง