ในโปรแกรมเทรด Streaming เวลาส่งคำสั่งซื้อขาย แล้วไปคลิกที่ช่อง “Cond.” จากกดไปที่ “Day” แล้วจะมีให้เลือก Day, Date, Cancel, FOK และ IOC ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่า FOK กับ IOC คืออะไร เรามาดูกัน

FOK , IOC

FOK, IOC คืออะไร

FOK (Fill or Kill) คือ คำสั่งซื้อขายที่ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่กำหนด โดยต้องการให้ได้ทั้งจำนวนที่ต้องการ หากได้ไม่ครบก็จะไม่ซื้อขายและจะยกเลิกคำสั่งนั้นทั้งหมด

IOC (Immediate or Cancel) คือ คำสั่งซื้อขายที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามราคาที่กำหนดไว้ในขณะนั้นโดยทันที หากซื้อหรือขายได้ไม่หมดทั้งจำนวนที่ต้องการ ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก

ตัวอย่างการส่งคำสั่ง FOK, IOC 

ตัวอย่างการส่งคำสั่ง FOK, IOC

สมมุติ

กรณีซื้อฝั่ง Offer (เคาะขวา) 

  • FOK : ตั้งซื้อ 500,000 หุ้น ที่ระดับราคา 25.75 บาท ใช้คำสั่ง FOK เมื่อส่งคำสั่ง ระบบจะยกเลิกคำสั่งทันที เพราะที่ระดับราคา 25.75 บาท มีอยู่เพียง 251,200 หุ้น
  • IOC : ตั้งซื้อ 500,000 หุ้น ที่ระดับราคา 25.75 บาท ใช้คำสั่ง IOC เมื่อส่งคำสั่ง ระบบจะทำการ Match ให้จำนวน 251,200 หุ้น และส่วนที่เหลือ 258,800 หุ้น (500,000 – 241,200 = 258,800 ) จะถูกยกเลิกไป 

กรณีซื้อฝั่ง Bid (ตั้งซื้อ)

  • FOK : ตั้งซื้อ 30,000 หุ้น ที่ระดับราคา 25.50 บาท ใช้คำสั่ง FOK 
    • หากถึงคิวเรา แล้วการโยนฝั่ง Bid ของคนขาย ไม่ถึง 30,000 หุ้น (เช่น 20,000 หุ้น) ออเดอร์จะถูกยกเลิกทั้งหมด
    • แต่หากถึงคิวเรา แล้วการโยนฝั่ง Bid ของคนขาย เกิด 30,000 หุ้น (เช่น 40,000 หุ้น) ออเดอร์จะถูก Match นั่นเอง
  • IOC : ตั้งซื้อ 30,000 หุ้น ที่ระดับราคา 25.50 บาท ใช้คำสั่ง IOC
    • หากถึงคิวเรา แล้วการโยนฝั่ง Bid ของคนขาย ไม่ถึง 30,000 หุ้น (เช่น 20,000 หุ้น) ออเดอร์จะถูก Match เพียง 20,000 หุ้น แล้วอีก 10,000 หุ้น จะถูกยกเลิก ออกไป