คำสั่ง Iceberg คือ

คำสั่ง Iceberg

เป็นคำสั่งซื้อขายที่นักลงทุนใช้เมื่อต้องการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นที่มีปริมาณสูงเป็นคำสั่งเดียว แต่ไม่อยากแสดงจำนวนหุ้นทั้งหมดในครั้งเดียว โดยระบบจะช่วยทยอยส่งคำสั่งแบบแบ่งจำนวนหุ้นทั้งหมดให้เป็นคำสั่งย่อย ๆ โดยสามารถใช้ควบคู่กับคำสั่งประเภท Limit Order, Market Order และ Market to Limit Order ได้ และมีคำสั่งย่อยไม่เกิน 100 คำสั่ง

ที่มา SET Invest Now

ตัวอย่างการส่งคำสั่ง Iceberg

การที่จะขึ้นคำสั่ง Iceberg ได้ เราต้องกดคำว่า “Cond.” ก่อนเป็นอันดับแรก

ขั้นต่อการส่งคำสั่ง Iceberg

จากนั้นจะปรากฏช่องคำสั่ง Iceberg ขึ้นมา

สมมุติ จะซื้อหุ้น AMATA ที่ระดับราคา 25.50 จำนวน 10,000 หุ้น

ตัวอย่างการส่งคำสั่ง Iceberg

ถ้าเราใช้คำสั่ง Limit ธรรมดา 

  • ออเดอร์ของเราจะไปต่อคิวที่ระดับราคา 25.50 บาท จำนวน 10,000 หุ้น ทันที

แต่ถ้าเราใช้คำสั่ง Iceberg จำนวน 1,000

  • ออเดอร์ของเราจะไปต่อคิวที่ระดับราคา 25.50 บาท จำนวน 1,000 หุ้น เท่านั้น
  • พอออเดอร์นั้น Match จะทยอยเติมไปอีก 1,000 หุ้น จนกว่าจะครบ 10,000 นั่นเอง

ข้อดีข้อเสียของคำสั่ง Iceberg

ข้อดีของคำสั่ง Iceberg

  • ไม่สามารถความ Panic ให้กับตลาด เนื่องจากดูจำนวนออเดอร์บนตลาดจริงค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับความเป็นจริง

ข้อเสียของคำสั่ง Iceberg

  • เวลาการเติมออเดอร์ใหม่ ออเดอร์ล่าสุดจะไปอยู่ลำดับสุดท้าย ทำให้ต้องไปต่อคิวใหม่นั่นเอง