เครื่องมือทางเทคนิคที่เหมาะกับตลาด Sideway มี 2 ตัว ได้แก่ Stochastic indicator และ Bollinger bands

Stochastic indicator

เป็น Indicator ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเทรดในรอบสั้น สามารถนำมาใช้ในการเทรดตลาด Sideway ได้เป็นอย่างดี

Stochastic indicator

ตัวอย่างกราฟ EURUSD ในช่วงตลาด Sideway 

  • สัญญาณซื้อ (Long) เกิดขึ้นเมื่อ เส้น %K ตัด เส้น %D ขึ้นจากเขต Oversold (เส้นสีเขียว)
  • สัญญาณขาย (Short) เกิดขึ้นเมื่อ เส้น %D ตัด เส้น %D ลงจากเขต Overbought (เส้นสีแดง)

Bollinger bands

แม้จะเป็น Indicator ที่ไว้วัดความผันผวนของราคา แต่สามารถนำมาใช้เทรดในตลาด Sideway ได้เช่นเดียวกัน โดยเทรดตามกรอบ Bollinger bands

Bollinger bands Sideway

ตัวอย่างกราฟ GBPUSD ในช่วงตลาด Sideway

  • สัญญาณซื้อ (Long) เกิดขึ้นเมื่อ ราคาลงแตะกรอบล่างของราคา
  • สัญญาณขาย (Short) เกิดขึ้นเมื่อ ราคาขึ้นแตะกรอบบนของราคา
  • ปิดสถานะเมื่อราคาวิ่งเข้าหาเส้นกลาง

สรุป

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เทรดเดอร์ต้องพิจารณา คือ การดูว่าช่วงไหนตลาดเป็น Sideway ช่วงไหนตลาดเป็น Trend เพื่อให้เครื่องมือที่นำมาใช้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง