Volume Spikes

Volume Spikes

Volume Spikes คือ วันที่มีปริมาณซื้อขายมากกว่าค่าเฉลี่ยมาก (2,3 หรือไม่ก็ 4 เท่า) โดย volume spike เป็นสัญญาณ คอยเตือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้น … ส่วนมากปริมาณที่ซื้อขายผิดปกติมาจากพวกข่าวที่ surprise ตลาด

ในหนังสือของ Mackey ที่ชื่อว่า Extraordinary Pupular Delusions and the Madness of Crowds ได้บอกว่า Volume spike บ่งชี้ถึง ในช่วงนั้นมาจากผลของนักลงทุนจำนวนมาก ที่มีความเห็นเดียวกันในทิศทางเดียวกันและเวลาเดียวกัน

เปรียบได้กับ … เวลาที่ทุกคนกำลังขึ้นเรือลำเดียวกันในเวลาเดียวกัน … ซึ่งสุดท้าย เรือจม …

ซึ่ง Volume spike สามารถตีความได้ว่าเป็นช่วงที่การเคลื่อนไหวของราคานั้นใกล้จบ เตรียมจะเปลี่ยนแนวโน้มนั่นเอง

The theory of a spike is that , when every one has entered the market , there is no one left to buy (or sell) and prices must reverse. The crowd is always wrong – at least their timing is always wrong.

: Madness is the exception in individuals but the rules in groups – Nietzsch :