สำหรับคนเทรด Future ครับ
——
หลักเบื้องต้นในการตีความ Price , Volume และ OI ครับ

Price , Volume และ OI