ความลึกของการย่อตัว
ความลึกของการย่อตัว กับ ความแข็งแกร่งของแนวโน้มอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ณ ขณะนั้น คือ การดู “ความลึก” และ “ระยะเวลา” ของช่วงที่ราคา “ย่อตัว” หรือ “Retracement”

• โดยในช่วงที่ทิศทางของแนวโน้มแข็งแกร่ง การย่อตัวของราคาจะไม่ค่อยลึก
• แต่ในช่วงที่ทิศทางของแนวโน้มเริ่มอ่อนแอ (หรือใกล้เปลี่ยนแนวโน้ม) การย่อตัวของราคามักจะใช้เวลา และค่อนข้างที่จะลึก

(ส่วนในแนวโน้มขาลงก็ตรงกันข้าม)

ลองเอาไปเป็นไอเดียกันดูนะครับ