Market cap. by sector 2022

Market cap. by sector 2022

มาดูสัดส่วนหนักน้ำหนักของ Matket cap. ของ SET Index แต่ล่ะ Sector กันเล่นๆดูว่าปัจจุบันนี้ กลุ่มหลักๆที่มีผลกับตลาดในช่วงนี้นั้นมีอยู่ 4 sector หลักๆ คือ

1. ENERG (21.9%) 
2. COMM (10.4%) : ขึ้นมาเป็นอันดับ 2
3. ICT (10.3%)
4. BANK (9.4%) : ตกมาอยู่อันดับ 4

… 4 Sector นี้รวมกันมีน้ำหนักกว่า 51%

มันบ่งชี้ได้ว่า 4 Sector นี้ จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด เวลากลุ่มไหนขึ้นหนักๆ หรือลงหนักๆ ก็จะมีผลต่อดัชนี Set index อย่างมีนัยสำคัญ

– – – – –

ข้อมูลเพิ่มเติม
– ปัจจุบัน SET Index มีมูลค่าตลาด (Market cap.) โดยรวมกว่า 20 ล้านล้านบาท
– สัดส่วน และ มูลค่าโดยรวม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด
– Market Capitalization = ราคาต่อหุ้น x จำนวนหุ้นทั้งหมด