ผมจะมาพูดถึงเทรดเดอร์ที่เริ่มจาก 0 (คนเอาเงินที่ได้จากเงินเดือนที่เป็นงานประจำมาเทรด) ที่มีความฝันว่าอยากเป็น Full time trader คือสามารถออกจากงานประจำ แล้วยังมีรายได้จากการเทรดที่เท่ากับหรือมากกว่าเงินที่ได้จากงานประจำที่เคยทำ

ก่อนอื่นต้องยอมรับความจริงที่ว่า “การเทรด” ต้องใช้ “เงินทุน” คนธรรมดาทั่วไปอยู่ดีๆ จะไปเป็น Full time trader เลย แทบจะเป็นไปไม่ได้ (ยกเว้นใครบ้านมีทุน อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง)

เทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนล้วนแต่เคยทำงานประจำมาทั้งสิ้น เค้าใช้เงินเก็บสะสมจากงานประจำนั้น มาต่อยอดด้วยการเทรด 

บางคนเทรดเก่งจน รายได้จากการเทรดนั้นมากกว่างานประจำที่ทำอยู่ ก็จะสามารถออกจากงานประจำ มาเป็น Full time trader เต็มตัวเลยก็มี

แบบจำลอง

ผมได้ลองทำแบบจำลองการใช้เงินเก็บสะสมจากงานประจำ แล้วมีการต่อยอดเงินทุนนั้นด้วยการเทรด เพื่อดูว่า เราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ถึงผลตอบแทนที่ได้จากการเทรด จะมากกว่าเงินเดือนประจำที่ได้

สมมติฐาน

  • พอร์ตเริ่มต้นที่ 0 บาท
  • เงินเดือน 40,000 บาท (ฝากเข้าพอร์ต 100% ทุกเดือน) โดยไม่มีการขึ้นของเงินเดือน
  • ผลตอบแทนจากการเทรด 10% ต่อปี
  • นำผลตอบแทนที่ได้จากการเทรด เพิ่มเข้าพอร์ตไปเรื่อยๆ
  • ระยะเวลา 20 ปี

ตาราง การฝากเงินเข้าพอร์ต ผลตอบแทน และมูลค่าพอร์ต

ตาราง ฝาก และ ผลตอบแทน

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า มูลค่าพอร์ต ณ สิ้นปีที่ 20 มีมูลค่าทั้งสิ้น 27,785,563 บาท

โดยมาจาก ผลของการฝากทั้งสิ้น 9,600,000 บาท (ฝากเดือนละ 40,000 บาท ตลอด 20 ปี) และ ผลตอบแทนจากการเทรด 18,185,563 บาท

ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่าในช่วงเริ่มต้น ตั้งแต่ปีที่ 0 ถึง ปีที่ 14 

ผลตอบแทนสะสมของการเทรด ยังน้อยกว่า มูลค่าเงินฝากสะสม อยู่ … แต่หลังจากปีที่ 14 เป็นต้นไป มูลค่าผลตอบแทนสะสมนั้น พุ่งแซง มูลค่าเงินฝากสะสมออกไปเรื่อยๆ 

เพราะตอนแรกเรายังไม่มีเงินทุน ทำให้ผลตอบแทนในช่วงแรกนั้นค่อนข้างน้อย แต่พอสะสมไปเรื่อยๆ ทำให้ผลตอบแทนที่ได้นั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จน ณ จุดหนึ่ง มันสามารถเอาชนะมูลค่าเงินฝากของเราได้

มูลค่าพอร์ต ผลตอบแทนสะสม  และ ฝากสะสม

มูลค่าพอร์ต ผลตอบแทนสะสม ฝากสะสม

และถ้าเราอยากจะดูเป็นผลตอบแทน เฉลี่ยต่อเดือน (เพื่อเทียบกับเงินเดือนของงานประจำที่ทำอยู่)

จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป … ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนนั้นเริ่มให้มูลค่ามากกว่าเงินเดือนของเราที่ได้รับอีก (กราฟด้านล่าง)

ผลตอบแทนต่อเดือน VS ฝากต่อเดือน

ผลตอบแทนต่อเดือน ฝากต่อเดือน

โดนจะเห็นว่า ในช่วงแรกๆ ตอนเริ่มเทรด ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนยังอยู่ที่หลักพัน 

แต่ในปีหลังๆ ตั้งแต่ปีที่ 15 ขึ้นไป การเทรดนั้นให้ผลตอบแทนต่อเดือน มากกว่า 100,000 บาท/เดือน เลยทีเดียว 

ผลตอบแทนที่เป็น “ % ”

โดยการเทรดนั้นให้ผลตอบแทนออกมาในรูปแบบของ “%” ยิ่งมูลค่าพอร์ตเราสูง ยิ่งทำให้จำนวนผลตอบแทนที่ได้นั้นสูงตามไปด้วย

อย่างเทรดเดอร์ 2 คน เก่งเท่ากัน ทำผลตอบแทนได้ 10% ต่อปี

  • คนที่ 1 มีพอร์ต 1,000,000 บาท แปลว่า ปีนั้นเค้าได้ 100,000 บาท
  • ส่วนคนที่ 2 มีพอร์ต 20,000,000 บาท แปลว่า ปีนั้นเค้าได้ 2,000,000 บาท

มูลค่าผลตอบแทนที่ได้ต่างกันถึง 20 เท่า ไม่ได้บอกว่า เทรดเดอร์คนที่ 2 จะมีฝีมือการเทรดเก่งกว่าคนที่ 1 เลย แต่เป็นเพราะ เค้ามีมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่มากกว่า 20 เท่านั้นเอง

สรุป

ผลตอบแทนต่อเนื่อง 10% ต่อปี อาจจะเป็นตัวเลขในอุดมคติ อาจมีบางปีที่ให้ผลตอบแทนติดลบ หรือบางปีที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าก็เป็นได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ความขยันของตัวเทรดเดอร์เองว่า เต็มที่ กับการเทรดมากแค่ไหน

และการฝากเงิน 40,000 บาทต่อเดือนก็เช่นกัน บางคนอาจได้ไม่ถึง หรือ บางคนอาจได้เกินกว่านั้น อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะของแต่ละคน

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเริ่มจาก 0 บาท หรือ เท่าไหร่ก็ตาม มันมีแนวทางให้เทรดให้ถึงฝั่งฝันได้ ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับความพยายามและความตั้งใจของเราครับ