กลยุทธ์นี้คิดค้นโดย Omar Ait Hellal, PhD และ Chen Zhang

8-Day Pattern

ประกอบด้วย 8 แท่งเทียน โดยไม่คำนึงสีของแท่งเทียน (แต่ถ้า 2 แท่งสุดท้าย เป็นสีเขียว สามารถบ่งชี้ถึงโอกาสการขึ้นที่สูงขึ้น ส่วนฝั่งลงก็ตรงกันข้าม)

For long trade

  1. Bar 1 ทำ High ใหม่ในรอบ 60 วัน โดยจะเป็นแท่งที่สูงที่สุด (สูงกว่าแท่ง 2-7)
  2. เกิดการ Pull อย่างน้อย 3% นับจาก High ของ Bar 1 ถึง Bar 6 และ Bar 6 เป็นแท่งที่ต่ำที่สุด (ต่ำสุดในแท่ง 1-7)
  3. High ของ Bar 7 สูงกว่า High ของ Bar 6
  4. เข้าซื้อที่บริเวณ High ของ Bar 7 เมื่อ Bar 8 ทะลุ High ของ Bar 7

ส่วน Short trade ก็ตรงกันข้าม

ตัวอย่างการเทรดฝั่ง Long

ตัวอย่างบนหุ้น Amazon เมื่อช่วงปี 2018 โดยหุ้นทำ High ใหม่ในรอบ 60 วัน ที่บริเวณ $1,498 (Bar 1) จากนั้นย่อตัวลงมา 15% (Bar 2 – 6) จากนั้นขยับทำ High สูงขึ้น (Bar 7) และเกิดสัญญาณซื้อที่บริเวณ $1,393.82 (Bar 8) หลังจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

ทดสอบกลยุทธ์

เค้าได้ทดสอบกลยุทธ์นี้ใน 171 หุ้น บนตลาด NYSE และ NASDAQ

ระยะเวลาการทดสอบ 12 ปี ช่วงตั้งแต่ 2006 จนถึง 2017

โดยใช้ Stop loss และ Target ที่ระดับ 1%, 2%, 5% และ 10%

ซึ่งจะได้ทั้งหมด 16 แบบ (Stop loss 1% + Target 1%, Stop loss 1% + Target 2% + … + Stop loss 10% + Target 10%)

ใช้ราคาปิดในการทดสอบ

ผลการทดสอบ

Stocks

%Win ในกลยุทธ์ที่ใช้ Stop loss และ Target ที่ต่ำ จะให้ %Win ที่ดีกว่า กลยุทธ์ที่ใช้ Stop loss และ Target ที่สูง

%Profit per trade จะดี เมื่อใช้ Stop loss ที่สูง (เนื่องจากในช่วงตลาด Sideway อาจโดน Stop loss ก่อนที่จะถูกทาง) 

สรุป

กลยุทธ์นี้สามารถนำไปใช้ในการสร้าง trading system และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ด้วยการเพิ่มปัจจัยอื่นๆ เข้าไป ทั้งการกำหนดจุดเข้าจุดออก ทั้งนี้การดูเทรนในภาพรวมก็สำคัญเช่นเดียวกัน ควรเล่นหน้าเทรดที่อยู่ฝั่งเดียวกับแนวโน้มหลัก