นำเสนอโดย Ken Calhoun (เค็น แคลฮูน) เจ้าของ Website : trademastery.com

เป็นกลยุทธ์ลักษณะ Swing Trading ที่ใช้จังหวะเข้าด้วยการหาแท่งเทียนที่มีขนาดใหญ่ (volatility-based trading entries) และเข้าเฉลี่ยเพิ่มเรื่อยๆ ในช่วงที่ถูกทาง 

Action plan

Step 1 : ดูกราฟราคาช่วงที่เป็นขาขึ้น และหาแท่งเทียนที่เป็นลักษณะ Wide-range candle (ตัวแท่งเทียนมีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย 2 เท่า) 

(*** นิยามขาขึ้น และ ค่าเฉลี่ยความสูงของแท่งเทียน ทาง Ken Calhoun เค้าไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นยังไง)

Step 2 : เข้าเทรดที่ราคาเหนือแท่งเทียน Wide-range candle (0.50 cents) และวาง Stop-loss ที่ระดับราคา Low ของแท่งเทียนนั้น

Step 3 : ให้เพิ่ม Position เป็น 2 เท่า หากเกิดรูปแบบดังกล่าวซ้ำ

Step 4 : ยก Trailing stop ขึ้นไปเรื่อยๆ

ที่มาของกลยุทธ์

แท่งเทียนที่ขนาดกว้างและใหญ่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น แสดงถึงแรงซื้อที่หนาแน่น หนุนให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ และการดูแท่งเทียนดังกล่าวนั้นง่าย ช่วยเป็นสัญญาณให้เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรด หรือ เพิ่ม position ได้