%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-time-frame

“หาร 5”

… ทำไมต้องเลข 5 … ??? …
เนื่องจากเลข 5 เป็นสัดส่วนสอดคล้องของภาพ Month , Week , Day … มาดูกับว่าจริงไหม

… 1 เดือน ประกอบด้วย 4.5 สัปดาห์ในการเทรด
… 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย 5 วันในการเทรด
… 1 วัน ประกอบด้วย 4.5-6 ชั่วโมงในการเทรด (SET บ้านเรา 4.5)

ซึ่งนักลงทุนเล่นสั้น แล้วยังไม่มีวิธีการเลือก Time frame สามารถนำหลักการนี้ไปใช้การในกำหนดขนาด Time frame ได้
… เช่นใช้
• ราย 1 นาที , 5 นาที และ 30 นาที
• ราย 5 นาที , 30 นาที และ 4 ชั่วโมง
• ราย 15 นาที , 1 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง
• ราย 1 ชั่วโมง , 4 ชั่วโมง และ รายวัน
… เป็นต้น

ส่วนการเลือกขนาด Time frame นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์เองว่าเล่นสไตล์ไหนมากกว่า

3 time frame

โดยทั่วไปเทรดเดอร์จะใช้การวิเคราะห์หลาย Time frame (Multiple time frame analysis) และส่วนมากใช้ 3 time frame ในการเทรด เพื่อไว้ดู
1. แนวโน้มใหญ่
2. แนวโน้มกลาง
3. แนวโน้มย่อย

อย่างแรกเริ่มจากหา Time frame หลักที่เราจะใช้เทรด (Execution time-frame)
เช่น เล่นสั้นใช้ 15 นาที , เล่นรอบใช้ 60 นาที เป็นต้น

อย่างที่สอง คือ ต้อง Match กับเวลาของตลาดที่เทรด
เช่น ใช้ 240 นาที แบ่ง ช่วงเวลาครึ่ง เช้า กับ บ่าย ของตลาดหุ้นบ้านเรา (SET) ไม่ใช่ใช้ 160 นาที หรือ 100 นาที อะไรอย่างนี้

อย่างที่สาม ก็เลือก Time frame ที่มีสัดส่วนสอดคล้องกับ Time frame ที่ใช้เทรดเพื่อไว้ดูแนวโน้ม หรือกำหนดฝั่งการเทรด แล้วแต่จุดประสงค์ของเทรดเดอร์