กระบวนการ กับ ผลลัพธ์

เทรดเดอร์ที่ดีควรสนใจ “กระบวนการ” มากกว่า “ผลลัพธ์”

• เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนมากเลยชอบตัดสินการเทรดจาก … กำไร และ ขาดทุน … เท่านั้น ! คิดว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เรากำไร มันคือสิ่งที่ถูกต้อง และเมื่อไร่ก็ตามที่ขาดทุน มันคือสิ่งที่ผิด นี่เป็นระบบความคิดที่ผิดพลาดอย่างยิ่งของเหล่าเทรดเดอร์มือใหม่ มันจะไม่สามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านไปสู่จุดที่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาวได้ เมื่อครั้งที่เทรดเสียมักจะโทษระบบที่ใช้ และเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่ เหมือนกับการตามหา “Holy grail” ที่ซึ่งไม่มีอยู่จริงในโลกของการเทรด

• ส่วนเทรดเดอร์มืออาชีพนั้น เข้าใจเสมอว่า การเทรดเสีย นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรดทั้งหมด ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไรเลย เป็นปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว … ซึ่งต่างรู้กันว่าเราไม่สามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่เราสามารถควบคุมวิธีการเทรด , จุดเข้าจุดออก หรือ ขนาด position ของแต่ละออเดอร์ของเราได้ สิ่งที่ดีที่สุดคือทำตามแผนที่วางไว้ และรู้จักควบคุมอารมณ์ เพื่อไม่ได้ตกเป็นเหยือของตลาด