Trend line

หลักการตี Trend line

• คำถามที่สำคัญของนักเทคนิคหลายคนคือ Trend line นี่มันตีจากตรงไหนถึงตรงไหนวะ ?? หนังสือบางเล่มก็บอก High to High หรือ Low to Low แต่บางเล่มแม่งก็บอก Close to Close … แล้วตกลงมันยังไงกันแน่วะ !!

• จริงๆแล้วการตีเส้นแนวโน้มหรือ Trend line นั้นคือไม่มีจุดตายตัว ว่าต้องจาก High/Low หรือจาก Close หลักง่ายๆ คือให้ตียังไงก็ได้ให้เส้นแนวโน้มนั้นมีนัยสำคัญ โดยให้ผ่านจุดยอด จากจุดนึงไปจุดนึง ไม่ต้องคำนึงว่ามันจะเป็น H/L หรือ C

* • แต่ที่สำคัญ !! ต้องตีให้ผ่านจุดยอดที่มีนัยสำคัญ .. อย่างน้อย .. 3 จุด !!! เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนมักตีเส้นแนวโน้มผิด ผมเห็นนักเทคนิคส่วนมากมักใช้การลากเส้นผ่านแค่ 2 จุด ซึ่งหากมีพิจารณาดูแล้วมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไร่ เพราะว่าไอ่การสร้างยอดใหม่ หรือฐานใหม่ มันเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้ว จึงทำให้การที่ลากเส้นผ่านเชื่อมต่อเพียง 2 จุด นั้นมันจึงฟังดูไม่มีนัยสำคัญอะไร แต่ถ้าการที่เส้นนั้นลากผ่านเชื่อมต่อถึง 3 จุด จะทำให้อนุมานได้ว่าไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญ เส้นบริเวณดังกล่าวเริ่มมีนัยสำคัญ (จุดที่ว่านี้สามารถผสมระหว่างยอดและฐาน) *

ลองเอาหลักการนี้ไปซ้อมตีกันบ่อยๆ นะครับ