ต่างคนต่างวิธีการเทรด … มาเทียบกันไม่ได้

ใกล้สิ้นปีกันแล้ว หลายคนเริ่มมาดูสรุปผลการเทรดในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง

แต่หลายคนชอบเอาผลตอบแทนตัวเองไปเทียบกับผลตอบแทนกับคนอื่นๆ 
เพื่อไว้วัดว่าเราเทรดดีหรือไม่

… ซึ่งการเปรียบเทียบผลการเทรดกับคนอื่น ต้อง “ระวัง” นะครับ
อย่าลืมว่า … “ต่างคนต่างวิธีการเทรด”
บางคน Trend following
บางคน Mean Reversion

…. สภาพตลาดแต่ละปีแตกต่างกันออกไป ผลตอบแทนก็จะแตกต่างกัน
บางคนพอร์ตใหญ่
บางคนพอร์ตเล็ก

… เงื่อนไขการเข้าออกก็แตกต่างกัน ผลตอบแทนก็จะแตกต่างกัน
ซึ่งจะมาเปรียบเทียบกันมันอาจ “ไม่เหมาะสม”

สิ่งที่เราควรพิจารณาคือ “เราทำตามแผนของเราได้หรือเปล่า”
เมื่อต้นปีวางเป้าหมายอะไรไว้ สิ้นปีเป็นอย่างไรบ้าง
เกินเป้าหรือเปล่า ?
หรือผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า ?

… เปรียบเทียบกับ “ตัวเอง”
ทำตามสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว
… ถ้าผลลัพธ์ ไม่ถึงเป้า .. ถือเป็นบทเรียน นำไปปรับปรุงแก้ไข
… ถ้าผลลัพธ์ ถึงเป้า หรือ เกินเป้า .. ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ

#LucidTrader

= = = = = =


“The best way to measure your investing success is not by whether you’re beating the market but by whether you’ve put in place a financial plan and a behavioral discipline that are likely to get you where you want to go. In the end, what matters isn’t crossing the finish line before anybody else but just making sure that you do cross it.”
-Benjamin Graham