เคยสงสัยกันไหมว่า ?

  • SET50 Index Futures ราคาเป็น Discount (Future < Spot)
  • แต่ Gold Online Futures ราคาเป็น Premium (Future > Spot)

พูดกันภาษาบ้านๆ คือ

  • ดัชนี SET50 ฟิวเจอร์ ในตลาด TFEX มักถูกกว่า ดัชนี SET50 ในตลาดจริง
  • และราคาทองคำฟิวเจอร์ ในตลาด TFEX มักแพงกว่า ราคาทองคำ ในตลาดจริง

ตามหลักมันต้องไปในทางเดียวกันสิ แต่ทำไมบางสินค้าถึงถูกกว่า และบางสินค้าถึงแพงกว่าในตลาดฟิวเจอร์ บทความนี้เราจะมาหาคำตอบกัน

ในการคำนวณราคาฟิวเจอร์ในตลาด Tfex เราสามารถใช้ทฤษฎี Cost of carry model เข้ามาเพื่อหาราคาทางทฤษฎีว่า สินค้าตัวนี้ ราคาฟิวเจอร์ ณ วันหมดอายุ x วัน ควรอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถประเมินราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ราคาฟิวเจอร์ = ราคา Spot + ต้นทุนการถือครอง – ผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือครอง

โดย

  • ต้นทุนการถือครองสินค้า (Cost of Carry) คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการถือครองสินค้านั้น และค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นในการนำเงินทุนส่วนนั้นไปจมอยู่ในสินค้า รวมถึงต้นทุนค่าดอกเบี้ย ค่าดูแลสินค้า ค่าประกันสินค้าต่างๆ เป็นต้น
  • ผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือครอง เช่น เงินปันผล เป็นต้น

สูตรการคำนวณ

SET50 Index Futures

ที่ Futures ต่ำกว่า Spot นั่นก็เพราะว่า คนที่เล่น Futures ไม่ได้รับเงินปันผล ในขณะที่คนที่ถือ SET50 จริงๆ จะได้รับปันผลในส่วนที่เกิดขึ้น ทำให้คนที่เล่นในตลาด Futures จะได้รับ Discount ในส่วนนี้ ทำให้ราคา Futures อยู่ต่ำกว่า Spot

โดยเฉพาะ Series ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปันผลเยอะ มักจะมีการ Discount ค่อนข้างเยอะ

Gold Online Futures

ในส่วนของฟิวเจอร์บนราคาทองคำที่ Premium หรือแพงกว่าราคาตลาด Spot นั่นก็เพราะว่า ทองคำไม่มีปันผล และจะมีต้นทุนการถือครองที่ต้องจ่ายเพิ่ม เพราะ คนที่เล่นฟิวเจอร์ไม่ต้องถือครองสินค้าจริงๆ คือไม่ต้องเก็บทองจริงไว้ ซึ่งต่างจากคนที่ซื้อทองจริง เขาต้องแบกต้นทุนการถือครองนี้ ทำให้คนที่เล่นฟิวเจอร์ต้องจ่าย Premium เพิ่ม 

สามารถเข้าไปคำนวณราคาฟิวเจอร์เล่นได้ที่ 

https://www.tfex.co.th/th/education/pricing/futures.html

ราคาที่คำนวณได้ จะเป็นราคาตามทฤษฎีเท่านั้น ส่วนราคาในกระดานจะเป็นอย่างไร อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะอารมณ์ตลาด ณ ช่วงนั้นด้วย ซึ่งความเป็นจริงในตลาดหุ้นมักไม่เป็นไปตามทฤษฎีอยู่แล้ว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง