Basic Moving Average

วันนี้มาต่อกับการวิเคราะห์ Trend อีกวิธีที่ผมใช้บ่อยมากนั้นคือการใช้ เส้น Moving Average ซึ่งวันนี้จะมาพูดวิธีการหลักๆ เริ่มตั้งแต่ Basic เลย

โดยหลักการใช้เส้น MA ในการวิเคราะห์ Trend นั้น มีใช้อยู่3วิธีหลักๆ

1. Price cross MA คือ การดูว่าราคาปัจจุบันนั้นอยู่เหนือ หรืออยู่ต่ำกว่า เส้น MA โดย Uptrend = ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น MA ส่วน Downtrendจะกลับกันคือ ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 
(รูปที่1)

2. Slope of MA คือ การดูความชันของเส้น MA ในการวิเคราะห์ Trend โดย Uptrend นั้นจะมี Slope เป็นบวก และ Downtrend นั้นจะมี Slope เป็นลบ 
(รูปที่2)

3. MA Golden Cross or Death Cross โดยใช้ MA 2 เส้น โดยให้เส้นนึงมี Parameter ที่สั้นกว่าอีกเส้น เช่น MA 10 ตัด MA 20 การดูว่าเป็น Uptrend MA10 > MA20 ส่วน Downtrend ก็กลับกัน MA10 < MA 20
(รูปที่3)

จบไปแล้วครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ ผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละครับ แต่ก็อยากเขียนตั้งแต่เริ่มให้เผื่อคนที่เข้ามาใหม่ได้เริ่มต้นกัน

ส่วนตัวผมใช้ เส้น MA ในการวิเคราะห์ Trend อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ใช้เป็น Signal ในการเข้าเทรด แต่อย่างใดเลย

เมื่อเราวิเคราะห์ Trend ได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเลือกกลยุทธ์ในการเทรดที่เหมาะกับเราครับ โดยส่วนตัวแล้วจะค่อนข้างถนัด Swing Trade และ Price Action Trade ซึ่งเรื่องพวกนี้ผมจะกลับมาแชร์อีกทีในครั้งถัดๆไป

#X