Winning and Losing Streaks – The Theory of Runs

ผมได้ใช้ Excel จำลองการเทรดของกลยุทธ์ Winrate 50% โดยเทรดวันละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี

ด้วยการใช้เงื่อนไข Random จำนวน 1-100 
ถ้าได้ค่า > 50 ให้เป็น … สีแดง
แต่ถ้าได้ค่า < 50 ให้เป็น … สีดำ
… (แดง , ดำ แทน Win , loss)

จำนวน 256 ครั้ง
… (แทน 1 ปีในการเทรด)

โดยทำการสุ่ม 8 ครั้ง

… จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่ Winrate 50:50 แทบจะเจอกับเหตุการณ์ที่ว่า
“แพ้ติดต่อกัน” มากกว่า 7 ครั้งแทบทุกปี (มีครั้งที่ 4 เจอติดต่อกันถึง 13 ครั้ง)
… ซึ่งตรงนี้เทรดเดอร์ต้องเข้าใจกลยุทธ์เราว่า ใน 1 ปี มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามหลักความน่าจะเป็นอยู่แล้ว อย่าคิดว่าเราเทรดไม่ดี หรือ คิดว่ากลยุทธ์เราแย่
:: ยิ่งกลยุทธ์พวก Trend-following ยิ่งต้องเข้าใจจุดนี้ เพราะ Winrate จะเหลือเพียง 20-40% ทำให้จะต้องเจอกับเหตุการณ์แพ้ติดต่อกันเอามากๆ ถ้าเราไม่เข้าใจกลยุทธ์ที่เราเทรด ก็จะไม่สามารถชนะตลาดในระยะยาวได้::

-ตรงกันข้าม-

… ในอีกแง่นึงก็สามารถตีความได้ว่า จะเจอกับ “ชนะติดต่อกัน” มากกว่า 7 ครั้งแทบทุกปีเช่นเดียวกัน
… ก็อย่าไปคิดว่า เราแก่ง , เราเจ๋ง กว่าตลาด ไปมั่นใจเกินไป อาจทำให้เราพังได้ เพราะมันก็เป็นเพียงแค่ความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นเท่านั้น

ตอนแรกว่าจะเอาตัวอย่างนี้เขียนเกี่ยวกับ Anti-martingales
แต่เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญเช่นเดียวกัน เลยเอามาลงก่อน ^^

เดี๋ยวบทความหน้าจะมาพูดถึง Anti-martingales กันนะครับ

#LucidTrader