วิธี คิดเปอร์เซ็นต์

การใช้เปอร์เซ็นต์เป็นทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเมื่อเราต้องการคำนวณหาราคาสินค้าหรือหากำไรและขาดทุนในธุรกิจของเรา

หลายคนอาจรู้สึกว่าการคำนวณเปอร์เซ็นต์นั้นยุ่งยาก แต่จริงๆ แล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิด วันนี้เรามีสูตรและวิธีคิดเปอร์เซ็นต์แบบง่ายๆ มาแนะนำ เพียงแค่จำสูตรได้ คุณก็จะพบว่าการคำนวณเปอร์เซ็นต์นั้นง่ายดายและใช้ได้จริงในหลายสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณ

วิธี คิด เปอร์ เซ็น คือ

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ คือ เป็นวิธีการแสดงจำนวนเป็นส่วนของร้อย ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าหนึ่งกับค่าอื่นๆ โดยแบ่งออกเป็นร้อยส่วน นั่นคือ “ร้อยละ” หรือ “ต่อร้อย” การใช้เปอร์เซ็นต์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนมาก โดยเฉพาะในสถิติหรือธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราบอกว่าประชากรไทยเป็นชาย 48 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าในกลุ่มประชากร 100 คน จะมีชายประมาณ 48 คน การใช้เปอร์เซ็นต์ช่วยให้เราเข้าใจและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพราะเราแปลงจำนวนเป็นส่วนของร้อยซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้กับข้อมูลชนิดต่างๆ ได้

ความสำคัญของเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญและประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ, การเงิน, วิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวัน เปอร์เซ็นต์ช่วยให้เราสามารถแสดงค่าเป็นส่วนหนึ่งของร้อยได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้เราเข้าใจและเปรียบเทียบค่าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณส่วนลด, ดอกเบี้ย, การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น หรือแม้แต่การวิเคราะห์สถิติ

ในธุรกิจ เปอร์เซ็นต์มีบทบาทสำคัญในการคำนวณกำไรและขาดทุน, การเติบโตของยอดขายและการประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาด ในขณะที่ในด้านการเงิน มันใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย, ผลตอบแทนของการลงทุน และการประเมินความเสี่ยง

ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์

แม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและใช้งานได้ง่าย แต่หลายคนก็มักพบความยากลำบากในการเข้าใจหรือใช้งานมันอย่างถูกต้อง หลายครั้งความสับสนเกิดขึ้นเมื่อต้องการแปลงค่าระหว่างเปอร์เซ็นต์กับจำนวนเต็มหรือแปลงระหว่างเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกัน เช่น การเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลง หรือการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์

ความสับสนนี้มักเกิดจากความไม่เข้าใจพื้นฐานของแนวคิด เช่น การไม่เข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์เป็นการแสดงส่วนหนึ่งของร้อย หรือการไม่เข้าใจว่าการคำนวณเปอร์เซ็นต์นั้นจำเป็นต้องมีจุดอ้างอิง (เช่น คำนวณเปอร์เซ็นต์ของอะไร)

การคำนวณเปอร์เซ็นต์อาจดูซับซ้อน แต่มันกลับเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลาย หากเราเข้าใจพื้นฐานและมีวิธีคิดที่ถูกต้อง การใช้เปอร์เซ็นต์ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือในการตัดสินใจทางการเงินและธุรกิจจะเป็นเรื่องง่ายและเป็นประโยชน์อย่างมาก

การศึกษาและการฝึกฝนคือกุญแจสำคัญในการเข้าใจและใช้เปอร์เซ็นต์อย่างมีประสิทธิภาพ การเริ่มต้นด้วยตัวอย่างที่ง่ายและทยอยเพิ่มความซับซ้อนของปัญหาจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดนี้ได้ดียิ่งขึ้น และในที่สุด จะทำให้เปอร์เซ็นต์กลายเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการวิเคราะห์และตัดสินใจในหลายๆ ด้านของชีวิต

สูตรและการคำนวณเปอร์เซ็นต์

สูตรและการคำนวณเปอร์เซ็นต์

การคำนวณเปอร์เซ็นต์เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในหลายสาขา ตั้งแต่การเงินไปจนถึงการศึกษา ซึ่งทำให้เข้าใจว่าจำนวนหนึ่งคิดเป็นส่วนเท่าไหร่ของจำนวนทั้งหมดเมื่อแปลงเป็นร้อยละ

การคำนวณเปอร์เซ็นต์

สูตรพื้นฐาน

 • เปอร์เซ็นต์นี้แสดงถึงสัดส่วนของ “จำนวนส่วน” ต่อ “จำนวนทั้งหมด” เมื่อแปลงเป็นส่วนร้อย

แปลงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

 • การแปลงจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องทำตามสูตรดังกล่าว โดยเริ่มจากการกำหนดจำนวนทั้งหมดเป็นฐานคำนวณ 100% แล้วนำจำนวนส่วนที่ต้องการคิดเปอร์เซ็นต์มาหารด้วยจำนวนทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100

ตัวอย่างของการคำนวณ

 • การคำนวณส่วนลด: สมมติว่าคุณมีคูปองลดราคา 20% สำหรับสินค้าที่มีราคา 500 บาท จะคำนวณเปอร์เซ็นต์ส่วนลดได้โดยการคูณราคาสินค้าด้วยเปอร์เซ็นต์ส่วนลด คือ 500×20÷ 100 บาท จึงจ่ายเพียง 400 บาท
 • การคำนวณการเพิ่มขึ้นของราคา: ถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 50 บาทเป็น 60 บาท การเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่?
  • การเพิ่มขึ้นคือ 60−50=1060−50=10 บาท
  • ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นคือ 10 ÷ 50 × 100 = 20 %
 • การใช้ในการเปรียบเทียบผลลัพธ์ทดสอบ: หากนักเรียนคนหนึ่งได้คะแนน 45 จาก 50 คะแนน คะแนนนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่? ใช้สูตร 45÷ 50×100=90%
 • ในการใช้งานจริง การคำนวณเปอร์เซ็นต์มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลขหรือซอฟต์แวร์ เพื่อความสะดวกและความถูกต้อง แต่การเข้าใจพื้นฐานและการฝึกฝนจะช่วยให้การคำนวณเป็นเรื่องง่ายและเป็นประโยชน์ในหลายด้านของชีวิตประจำวัน

การใช้เปอร์เซ็นต์ในการตัดสินใจทางการเงิน

การใช้เปอร์เซ็นต์ในการวางแผนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในหลายด้าน เช่น การวางแผนภาษี, การออมเงิน และการลงทุน

 • การวางแผนภาษี: เปอร์เซ็นต์ช่วยให้เราคำนวณภาระภาษีที่ต้องจ่ายได้ง่ายขึ้น โดยการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามอัตราภาษีที่กำหนด เช่น ถ้ารายได้ของคุณตกอยู่ในช่วงที่ต้องจ่ายภาษี 10% และคุณมีรายได้ 100,000 บาท คุณต้องจ่ายภาษี 10,000 บาท
 • การออมเงิน: เปอร์เซ็นต์มีบทบาทในการวางแผนการออม เช่น การตั้งเป้าหมายออมเงิน 10% ของรายได้ทุกเดือน หรือการคำนวณดอกเบี้ยที่จะได้รับจากการออมเงิน
 • การลงทุน: เปอร์เซ็นต์ใช้ในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น การคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในหุ้น โดยการเปรียบเทียบราคาซื้อเข้าและราคาขาย

การประเมินกำไรและขาดทุน

ในธุรกิจ การใช้เปอร์เซ็นต์เพื่อวิเคราะห์กำไรและขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญ

 • การคำนวณกำไรและขาดทุน: เปอร์เซ็นต์ช่วยให้เราเข้าใจขนาดของกำไรหรือขาดทุนในรูปแบบที่เปรียบเทียบได้ เช่น ถ้าธุรกิจมีรายได้ 1,000,000 บาท และมีกำไร 100,000 บาท นั่นหมายความว่ามีกำไรเป็น 10% ของรายได้
 • การวิเคราะห์เทรนด์การเติบโตหรือการลดลง: การใช้เปอร์เซ็นต์ในการวิเคราะห์ยอดขายหรือกำไรต่อเดือนหรือต่อปีช่วยให้เห็นถึงแนวโน้มของธุรกิจ ว่ากำลังเติบโตหรือลดลง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • การเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม: การใช้เปอร์เซ็นต์ช่วยให้เปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทกับคู่แข่งหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงาน
 • การใช้เปอร์เซ็นต์ในการตัดสินใจทางการเงินและการวิเคราะห์ธุรกิจช่วยให้เข้าใจภาพรวมและทำให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบได้อย่างมีความหมายมากขึ้นและยังช่วยในการวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว

เปอร์เซ็นต์ในชีวิตประจำวัน

การใช้ในการช้อปปิ้งและลดราคา

การใช้เปอร์เซ็นต์ในการช้อปปิ้งเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในการคำนวณส่วนลดและการเพิ่มค่าใช้จ่าย

 • การคำนวณส่วนลด: เปอร์เซ็นต์ส่วนลดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าจะประหยัดได้เท่าไหร่จากการซื้อสินค้า ตัวอย่างเช่น ถ้าสินค้ามูลค่า 1,000 บาทมีส่วนลด 20% ส่วนลดที่ได้คือ 20÷100×1000=200 บาท ดังนั้นคุณจะจ่ายเพียง 800 บาท
 • การเพิ่มค่าใช้จ่าย: เช่น การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือค่าบริการ เปอร์เซ็นต์ช่วยให้เข้าใจว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเติมเท่าไหร่ เช่น ถ้ามี VAT 7% สำหรับสินค้ามูลค่า 1,000 บาท ค่า VAT ที่จ่ายเพิ่มคือ 7÷100×1000=70 บาท

ความเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการออกกำลังกาย

เปอร์เซ็นต์ยังมีบทบาทสำคัญในด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

 • การคำนวณปริมาณแคลอรี่: การทราบเปอร์เซ็นต์ของปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับจากแต่ละประเภทอาหารช่วยให้เข้าใจการแบ่งสัดส่วนของโภชนาการ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้แคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตคิดเป็น 50% ของแคลอรี่ทั้งหมดที่ได้รับในหนึ่งวัน และคุณต้องการรับประทาน 2,000 แคลอรี่ต่อวัน แคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตจะต้องเป็น 50÷100×2000=1000 แคลอรี่
 • การวางแผนเพื่อการลดหรือเพิ่มน้ำหนัก: การคำนวณเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ต้องการลดหรือเพิ่มสามารถช่วยในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น หากน้ำหนักปัจจุบันคือ 60 กิโลกรัมและต้องการลดน้ำหนัก 10% น้ำหนักที่ต้องการลดคือ 10÷100×60=6 กิโลกรัม

การใช้เปอร์เซ็นต์ในด้านสุขภาพและการออกกำลังกายช่วยให้คนเราสามารถตั้งเป้าหมายและวัดผลการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ด้วยวิธีที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน ทำให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนแผนการออกกำลังกายหรือการรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสม

เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการคำนวณ

การคำนวณเปอร์เซ็นต์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหลายคน แต่ด้วยเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและลดโอกาสในการทำผิดพลาดได้

แนวทางที่ช่วยให้คำนวณได้ง่ายขึ้น

 • การใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องคิดเลข: มีแอปพลิเคชันมากมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมักจะมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณป้อนข้อมูลและได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เครื่องคิดเลขทั่วไปหรือเครื่องคิดเลขในสมาร์ทโฟนก็มีฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์
 • การใช้สูตร Excel หรือ Google Sheets: สำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่ซับซ้อนหรือมีข้อมูลมากมาย การใช้โปรแกรมสเปรดชีตเช่น Excel หรือ Google Sheets จะช่วยให้คำนวณได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว คุณสามารถใช้สูตรที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้ทันที

การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป

 • ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล: ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการป้อนข้อมูลผิด เช่น การลืมแปลงหน่วยหรือใส่จุดทศนิยมผิดที่ วิธีแก้ไขคือการตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนเข้าไปอย่างละเอียดก่อนทำการคำนวณ
 • การเข้าใจผิดเกี่ยวกับสูตร: บ่อยครั้งที่เราอาจเข้าใจสูตรการคำนวณเปอร์เซ็นต์ผิด เช่น การสับสนระหว่างการหารด้วย 100 กับการคูณด้วย 100 การแก้ไขคือการทบทวนสูตรและลองทำตัวอย่างปัญหาเพื่อฝึกฝน
 • การประมาณค่า: ในบางครั้งการประมาณค่าอาจทำให้ผลลัพธ์ผิดพลาด วิธีการหลีกเลี่ยงคือการใช้ข้อมูลที่แม่นยำและหลีกเลี่ยงการประมาณค่าเมื่อไม่จำเป็น
 • การขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ: ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการไม่ตรวจสอบงานของตนเอง การตรวจสอบซ้ำเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในการทำงานที่มีความสำคัญหรือต้องใช้ความแม่นยำสูง

สรุปและทบทวน

การใช้เปอร์เซ็นต์เป็นทักษะที่มีค่าและมีประโยชน์ในหลายด้านของชีวิต ตั้งแต่การจัดการทางการเงิน, การวางแผนสุขภาพ, การซื้อขาย ไปจนถึงการตัดสินใจทางธุรกิจ เปอร์เซ็นต์ช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลและทำการตัดสินใจที่มีข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจน

การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะนี้ นอกจากนี้ การทบทวนและตรวจสอบข้อผิดพลาดจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณและลดโอกาสของข้อผิดพลาด การทำความเข้าใจกับสูตรพื้นฐานและการฝึกฝนการใช้งานในสถานการณ์จริงจะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์ในการแก้ไข

ในที่สุด การใช้เปอร์เซ็นต์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นในหลายด้านของชีวิต ทั้งในด้านการเงิน, สุขภาพ, การศึกษา และการทำธุรกิจ ดังนั้น การฝึกฝนและการทบทวนความเข้าใจเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม