กลยุทธ์ Turtle Thrusts เป็นการเทรดจังหวะที่ราคากำลังกลับตัว หลังก่อนหน้าที่เกิดเทรนมานาน เป็นจังหวะที่พวกสาย Trend-following ปิดสถานะ ซึ่งเป็นแรงส่งในการปรับตัวต่อของราคา

โดยกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เทรดกับสินค้าโภคภัณฑ์

เงื่อนไขฝั่งซื้อ (ฝั่งขาย ตรงกันข้าม)

 1. ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน และเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
 2. เกิดแท่งที่กว้างที่สุดในรอบ 10 วันที่ผ่านมา และราคาปิด อยู่สูงกว่าราคาเปิด (Thrust day)
 3. วันถัดมา ให้ตั้งซื้อเหนือ High ของแท่ง Thrust day (ตั้ง Stop loss ที่ Low ของแท่ง Thrust day)

ตัวอย่างการเทรด

 1. ราคา Copper เมื่อเดือน September 98 ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน และเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
 2. เกิดแท่ง Thrust day โดยเป็นแท่งที่กว้างที่สุดในรอบ 10 วัน และราคาปิด สูงกว่าราคาเปิด
 3. ซื้อ 1 tick เหนือระดับ High ของแท่ง Thrust day
 4. ราคาปรับตัวขึ้นต่อ

 1. ราคาข้าวโพดเมื่อช่วงเดือน December 98 อยู่ในแนวโน้มขาลง (เคลื่อนไหวใต้เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน และ เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน)
 2. เกิดแท่ง Thrust day โดยเป็นแท่งที่กว้างที่สุดในรอบ 10 วัน และราคาปิด สูงกว่าราคาเปิด
 3. ซื้อ 1 tick เหนือระดับ High ของแท่ง Thrust day
 4. ราคาปรับตัวขึ้นต่อ

 1. ราคาส้ม เดือน January 98 แนวโน้มเป็น Downtrend
 2. Thrust Day
 3. Buy
 4. ขึ้นต่อ