Time stops

Time stops : อีกหนึ่งรูปแบบของการ Stop loss

ถ้าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ เราควรจะหยุดการเทรดในครั้งนั้น ซึ่งผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่า … “สิ่งเดียวที่อยู่เบื้องหลังการตั้ง Stop loss คือ ตั้งที่จุดที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงหรือลบล้างภาพการคาดการณ์ของเราก่อนหน้า “ … เช่นเดียวกับการ Stop loss ที่ขึ้นอยู่กับ “เวลา” ถ้าเข้าเทรดแล้วราคาไม่วิ่งไปไหน อยู่นิ่งๆ ถึงแม้จะไม่โดนลากกิน Stop loss ก็จริง แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า ราคานั้นเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้ ซึ่งทางที่ดีเราควรหยุดการเทรดนั้น และไปหาหุ้นที่มีสัญญาณตัวอื่น แทนที่จะเอาเงินและเวลาไปจมอยู่กับหุ้นตัวดังกล่าว


ตัวอย่างจริง

TRUE