Three Little Indians เป็นรูปแบบการเทรดที่มีลักษณะทำ Peak คล้ายกัน 3 รอบ

ตัวอย่างกราฟกาแฟ ในภาพราย 30 นาที เกิดรูปแบบ Three Little Indians โดยให้ทำการ ขาย ในจังหวะที่ทำ Peak ที่ 3 และตั้ง Stop loss ที่ High ของรอบ

ตัวอย่างรูปแบบ Three Little Indians ที่เกิดในช่วงปลายเทรน