เนื้อหา : พูดถึงสูตรมหัศจรรย์ ในการลงทุนเพื่อเอาชนะตลาด

สิ่งที่ได้รับ : กลยุทธ์การเทรดแบบ Rebalancing โดยใช้ปัจจัยทางพื้นฐาน

เหมาะสำหรับ : นักลงทุนสายปัจจัยพื้นฐาน เน้นถือยาว โดยมีประสบการณ์เทรดมาบ้างแล้ว และ สนใจการลงทุนแบบ Rebalancing 

เขียนโดย Joel Greenblatt ผู้เป็นทั้งผู้จัดการกองทุน อาจารย์ และเจ้าของบริษัทซื้อขายหุ้น ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 40% ต่อปี เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี

ในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึง “สูตรมหัศจรรย์” ที่ได้ผ่านการทดสอบมาถึง 17 ปี ที่สามารถสร้างผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่สามารถใช้ตลาดได้

โดยเนื้อหาตั้งแต่บท 1-13 จะเป็นการตอกย้ำถึง สูตรมหัศจรรย์ ว่าทำไมใช้ได้ผลถ้าทำตามมัน และทำไมถึงได้ผลตอบแทนที่ดีตลอด แม้เวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม

หลักการสูตรมหัศจรรย์

 • การซื้อหุ้นธุรกิจในราคาถูกเป็นสิ่งที่ดี (อัตราผลตอบแทนต่อหุ้นที่สูงดีกว่าที่ต่ำ)
 • การซื้อหุ้นของธุรกิจที่ดี ดีกว่าการซื้อหุ้นของธุรกิจที่ไม่ดี (ซื้อธุรกิจแล้วได้ผลตอบแทนสูงแทนที่จะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ต่ำ)
 • โดยเฉลี่ย สูตรมหัศจรรย์จะแพ้ตลาด 1 ปี ในทุกๆ 4 ปี
 • คนส่วนใหญ่รอไม่นาน เพดานการลงทุนของพวกเขาน้อยเกินไป ทำให้สูตรมหัศจรรย์ยังได้ใช้ดี
 • สูตรมหัศจรรย์เลือกบริษัททั้งจากการ “จัดอันดับ” โดยเลือกจากบริษัทที่มีทั้งผลตอบยแทนจากเงินลงทุนสูง และอัตราผลตอบแทนต่อหุ้นสูง

ขั้นตอนการลงทุน

 1. ถือครองหุ้นประมาณ 30 ตัว โดยเลือกจากสูตรมหัศจรรย์
 2. ถือครองหุ้นแต่ละตัวเป็นเวลา 1 ปี

ขั้นตอนการลงทุน [ทางเลือกที่ 1 : MagicFormulaInvesting.com]

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ magicformulainvesting.com

ขั้นตอนที่ 2

ทำตามคำแนะนำเบื้องต้นในการเลือกขนาดของบริษัท (เช่น บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 50 ล้านเหรียญ หรือมากกว่า 200 ล้านเหรียญ หรือมากกว่า 1 พันล้านเหรียญ เป็นต้น) สำหรับนักลงทุนรายย่อย บริษัทที่มูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 50 ล้าน หรือ 100 ล้านเหรียญ น่าจะเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3 

ทำตามคำแนะนำเบื้องต้นในการเลือกบริษัทที่มีรายชื่อในอันดับสูงของสูตรมหัศจรรย์

ขั้นตอนที่ 4

ซื้อหุ้น 5-7 บริษัทที่มีอันดับสูง การจัดอันดับเริ่มจากการลงทุนเพียง 20-33 เปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนในปีแรก 

ขั้นตอนที่ 5

ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 ทุกๆ 2-3 เดือน จนกระทั่งครบเงินลงทุนที่ต้องการ หลังจากนั้น 9 หรือ 10 เดือน คุณก็จะมีหุ้นในบัญชีประมาณ 20-30 ตัว (7 หุ้นทุกๆ 3 เดือน, 5 เดือน 6 หุ้นทุกๆ 2 เดือน)

ขั้นตอนที่ 6

ขายหุ้นแต่ละตัวที่ถืออยู่เป็นเวลา 1 ปี สำหรับบัญชีที่ต้องเสียภาษีขายหุ้นที่มีกำไร 1 หรือ 2 วัน หลังจากครบกำหนด 1 ปี และขายหุ้นที่ขาดทุนก่อนวันครบกำหนด 1 ปี นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นนั้นมาซื้อหุ้นใหม่แทนหุ้นที่ขายไปในจำนวนที่เท่ากัน (ขั้นตอนที่ 4)

ขั้นตอนที่ 7

ทำต่อไปเป็นเวลาหลายปี และจำไว้ว่าคุณได้สัญญาไว้ว่าจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ อย่างน้อย 3-5 ปี ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร มิฉะนั้นคุณจะเลิกทำตามนี้ก่อนที่มันจะเห็นผล !

ขั้นตอนที่ 8

เขียนอะไรหรือขอบคุณผมยังไงก็ได้

ขั้นตอนการลงทุน [ทางเลือกที่ 2 : General Screening Instructions]

ถ้าคุณใช้วิธีอื่นนอกจาก magicformulainvesting.com แล้ว คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในสูตรมหัศจรรย์

 • ใช้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในการเลือกหุ้นต้องมี ROA อย่างน้อย 25% (เหมือนผลตอบแทนจากเงินลงทุนในสูตรมหัศจรรย์)
 • เมื่อได้หุ้นที่มี ROA สูงตามที่ต้องการแล้ว เราเต้องเลือกหุ้นในกลุ่มนี้ที่มีสัดส่วนของราคาต่อรายได้ที่ต่ำที่สุด (P/E) (เป็นการแทนที่ของอัตราผลตอบแทนต่อหุ้นในสูตรมหัศจรรย์)
 • กำจัดหุ้นทั้งหมดที่เป็นหุ้นของสถาบันการเงินและสาธารณูปโภค (กองทุนรวม, ธนาคาร และบริษัทประกันภัย) ออกจากรายการหุ้นที่จะซื้อ
 • กำจัดบริษัทต่างชาติทั้งหมดออก ดูได้จากตัวย่อ “ADR” American Depository Receipt) หลังชื่อหุ้น
 • ถ้าหุ้นมีค่า P/E ต่ำ เช่น 5 หรือน้อยกว่า ชี้ให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมาหรือข้อมูลที่นำมาใช้นั้นผิดปกติ จงนำออกไปจากระบบ คุณอาจจะกำจัดหุ้นที่เพิ่งประกาศผลประกอบการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วออกไปด้วย (เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูล)
 • หลังจากมีรายชื่อของหุ้นครบแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 และ 8 จาก Magicformulainvesting.com

ข้อคิด

 • การลงทุนเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการมีวินัยและการวางแผนการลงทุนระยะยาวที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตาม