หลักในการหาจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร
หลักในการหาจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร

โดยทั่วไปมี 2 แบบ

1. แบบยืดหยุ่น : ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมราคา
– มักเป็นที่รู้จักในพวกใช้กลยุทธ์แบบ Trend-following คือ ไม่ Let loss แต่ Let profit run เพื่อหวังกินคำใหญ่ ซึ่งฟังดูดี แต่พอเอาเข้าจริง น้อยคนที่สามารถอย่างนี้ได้ ต้องถือทนให้เป็น

2. แบบคงที่ : ยึดตามแผนที่วางไว้แต่แรก
– ก่อนเข้าเทรด ตั้งจุดขาดทุน และจุดทำกำไร ไว้เรียบร้อย แค่เพียงทำตามแผนที่วางไว้ ไม่แหกกฎ แต่วิธีนี้จะพลาดการกินคำใหญ่

ส่วนมากผมจะแนะนำมือใหม่ให้ใช้แบบคงที่ไปก่อน เพื่อฝึกทำตามแผน สร้างวินัยให้กับตัวเอง ส่วนวิธี Let profit run เป็นอะไรที่ต้องอาศัยความอดทน อารมณ์ต้องนิ่ง ไม่แปรผันตามตลาด