Spike and Ledge เป็นรูปแบบการแกว่งตัวที่ทำ Spike ก่อนที่รอบ และเกิดการพักตัวออกข้าง จากนั้นเกิดการ Breakout ต่อ เราสามารถเข้าเทรดในช่วง Breakout ดังกล่าวได้

มาดูหน้าตาของรูปแบบนี้กัน

อันนี้เป็นตัวอย่างฝั่งขาย ของราคาทองคำในภาพราย 30 นาที ราคาพุ่งขึ้นในช่วงท้ายของรอบ เป็นลักษณะ Spike ขึ้นมา จากนั้นแกว่งออกด้าน และถูกยืนยันด้วยการหลุดทำ Low ใหม่ ซึ่งสามารถใช้เป็นจังหวะในการ Sell (หมายเลข 1) และตั้งจุด Stop loss ที่บริเวณ High ของรอบ

ตัวอย่างกราฟ S&P500 Index Future ในภาพราย 15 นาที เป็นตัวอย่างฝั่งซื้อ ราคาทำ Spike ที่จุด A จากนั้นย่อตัว Pullback ลงมา ยก Low สูงขึ้น และเกิดการ Breakout ที่จุดหมายเลข 1 เป็นจังหวะในการเข้าซื้อ โดยให้ตั้ง Stop loss ที่จุด B (Low ของรอบ)

Previous articleTurtle Thrusts
Next articleThree Little Indians
Apiwat Tav
ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค อยู่ในวงการตลาดหุ้นมากว่า 10 ปี มี CMT และ CFTe กลยุทธ์ที่ชอบสุด คือ Swing trade เขียน Amibroker ได้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา