วิธีการเทรด Bollinger Bands ที่ถูกต้อง – John Bollinger

จากคลิปเจ้าของ Bollinger bands ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ

มี 2 แนวคิด ในคลิปที่ John Bollinger ได้กล่าวในรายการเกี่ยวกับวิธีใช้ Bollinger bands

แนวคิดแรก : นำ Bollinger bands ที่มี Period ต่างกัน มา Plot ลงกราฟเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น … ใช้ 20-Period และ 50 Period บนกราฟเดียวกัน … ใช้สังเกตในช่วงที่ราคา
กำลังแตะกรอบบนหรือกรอบล่าง ของ 2 Period พร้อมกัน

ในช่วงกราฟตัวอย่าง จังหวะที่ราคาแตะกรอบบน/ล่างของทั้ง 2-period พร้อมกัน มักจะเป็นจุดกลับตัวของราคา … แต่จะสังเกตได้ว่ามันก็มันช่วงที่ราคาแตะกรอบพร้อมกัน แล้วไม่กลับอยู่ ดังช่วงซ้ายมือสุด กับ ขาวมือสุด … ตามที่ John Bollinger กล่าวในช่วงต้นว่า ไม่ควรดู Bollinger bands เพียงตัวเดียวในการเทรด ควรใช้อย่างอื่นประกอบ โดย Bollinger bands เป็นเพียงตัวบอกข้อมูลว่า ราคาในขณะนั้น อยู่ในช่วง Low หรือ High เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา

แนวคิดที่สอง : ใช้ Period เดียวกัน แต่ต่าง Time frame
ตัวอย่างเช่น … ใช้ 20-Period บนกราฟรายวัน และ 20-Period บนกราฟรายสัปดาห์

ตัวอย่างกราฟรายวัน

ตัวอย่างกราฟรายสัปดาห์

ในช่วงสี่เหลี่ยมสีแดง เป็นช่วงที่ทั้งภาพรายวัน และรายสัปดาห์ลงแตะกรอบล่างของ Bollinger bands พร้อมกัน โดยในลักษณะนี้จะเป็นสัญญาณ BUY … แต่อย่างไรก็ดี John บอกว่า Bollinger Bands เป็นตัวบอกข้อมูลของราคา ณ ขณะนั้นว่าสูงหรือต่ำ ไม่ควรใช้เป็น Signal ดังนั้น เทรดเดอร์ควรหาวิธีการ หรือเครื่องมืออื่นมาประกรอบการเทรด เพื่อสร้างสัญญาณ BUY/SELL ที่ชัดเจน