Multiple time frame analysis
Multiple time frame analysis

การดูหลายๆ Time frame จะทำให้การวิเคราะห์นั้นมีมิติมากขึ้นกว่าการนั่งดูเพียง Time frame เดียว

Q : ควรเลือกใช้ Time frame อะไรดีในการเทรด ?
A : อะไรก็ได้ที่เหมาะกับเรา เข้ากับลักษณะการใช้ชีวิตของเรา บางคนมีเวลาดูบ่อย และเป็นคนชอบเล่นสั้นๆ ก็ใช้ 5,15,30 นาทีก็ว่าไป หรือบางคนไม่ชอบดูบ่อยและไม่ชอบเทรดบ่อยก็จะใช้ราย 120,240 หรือรายวัน โดยการเลือกนั้นควรเหมาะสมกับลักษณะนิสัยและความสะดวกที่เปิดดูกราฟแล้วทำตามแผนในการเทรดของเทรดเดอร์แต่ละคน

Q : ทำไมต้องดูหลายๆ Time frame
A : เพื่อให้การวิเคราะห์มีมิติมากขึ้น มองภาพได้กว้างมากขึ้น สามารถหากลยุทธ์ในการเข้าออกได้มีประสิทธิมากขึ้น กว่าการนั่งดูเพียง Time frame เดียว

Q : แล้ววิธีในการดูหลาย Time frame ละต้องทำไง
A : เทรดเดอร์มักใช้การวิเคราะห์แบบ Top-down analysis ในการดู ก็คือดู time frame จากใหญ่ไปเล็ก เช่น Weekly > Daily > 240 min > 60 min อะไรอย่างงี้ จะไม่วิเคราะห์แบบ Bottom-up เนื่องจากควรมองภาพใหญ่ก่อน ค่อยไปเจาะดูภาพย่อย

Q : ทำไมถึงการดูแบบ Bottom-up ถึงไม่เวิร์ค
A : ภาพใหญ่นั้นค่อนข้างมีน้ำหนักกว่าภาพเล็ก