กลยุทธ์ Lizards

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเทรดที่ความเสี่ยงต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนที่สูง โดยจะหารูปแบบแท่งเทียนที่เป็นไส้ยาวๆ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อกลยุทธ์นี้ (ก็เหมือนกับ Hammer และ Shooting star ใน Candlestick pattern) โดยมักใช้กลยุทธ์นี้ในการ Day trading

เงื่อนไขฝั่งซื้อ

 1. ราคาเปิด และปิด ต้องอยู่เหนือกว่าระดับ 25% ของ Daily Range
 2. และต้องเป็นจังหวะที่ทำ Low ต่ำสุดในรอบ 10 วันที่ผ่านมา
 3. ตั้งซื้อเหนือระดับ High ของแท่งดังกล่าว
 4. จำกัดความเสี่ยงอยู่ที่ 1 point ถ้าไม่โดน Stop loss ให้ปิดสถานะที่ระดับราคาปิด

เงื่อนไขฝั่ง Short

 1. ราคาเปิด และปิด ต้องอยู่ต่ำกว่าระดับ 25% ของ Daily Range
 2. และต้องเป็นจังหวะที่ทำ High สูงสุดในรอบ 10 วันที่ผ่านมา
 3. ตั้ง Short ใต้ระดับ Low ของแท่งดังกล่าว
 4. จำกัดความเสี่ยงอยู่ที่ 1 point ถ้าไม่โดน Stop loss ให้ปิดสถานะที่ระดับราคาปิด

ตัวอย่างการเทรด

 1. ราคาหุ้น เปิดและปิด เหนือระดับ 25% ของ Range และเป็นการทำ Low ใหม่ในรอบกว่า 10 วันที่ผ่านมา
 2. ตั้งซื้อเหนือระดับ High ของแท่งก่อนหน้า ที่ 53 และหลังจากนั้นราคาขึ้นไปกว่า 56

 1. ราคาทำ High สูงสุดในรอบกว่า 10 วันที่ผ่านมา ขณะที่ ราคาเปิด และราคาเปิด อยู่ต่ำกว่า 25% ของ Range
 2. ราคาหุ้นกระโดดเปิดลง เป็นจังหวะ Short ที่ 64 ½ และหลังจากนั้นก็ลงไปกว่า 5 points 

 1. ราคาทำ High ใหม่ในรอบกว่า 10 วันที่ผ่านมา ขณะที่ทั้งราคาเปิด และราคาปิด อยู่ในระดับต่ำกว่า 25% ของ Daily range
 2. ตั้ง Short เมื่อราคาหลุด Low ของแท่งก่อนหน้าที่ 31 ⅞ จากนั้นราคาลงไปอีก 1 ⅝ points นับตั้งแต่จุดเข้าซื้อ

สรุป

กลยุทธ์การเทรดนี้เป็นลักษณะ Exhaustion setup ประมาณว่า ผู้ซื้อหรือผู้ขายคนสุดท้ายพยายามดันราคาให้ถึงที่สุดก่อนที่ Smart money จะเข้ามา จังหวะที่ราคาทำ High หรือ Low ใหม่ของรอบ การกลับตัวในวันมักจะรวดเร็ว และรุนแรง