Head and Should เอียงขวา
Head and Should เอียงขวา

หลายคนเริ่มคิด “ Head and Should อีกแล้วหรอวะะะ!!!” 555+ 🙂 พอดีแชร์ไอเดียเทรดก่ะเพื่อนอยู่ เหลือบไปเห็นพอดี เลยอยากมาแชร์การเทรดรูปแบบนี้

รูปแบบ Head and Should จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เอียงซ้าย (Upward sloping) และ เอียงขวา (Downward sloping) ซึ่งการยืนยันรูปแบบราคาต้อง หลุดเส้น Neck line

แต่ถ้าสังเกตรูปแบบที่ “เอียงขวา (Downward sloping)” หากจะรอให้ราคาทะลุเส้น Neck line ราคามักจะลงไปในระยะหนึ่งแล้ว ไม่สามารถตามได้ทัน จึงสามารถใช้ … Low ของไหล่ขวา … เป็นตัวยืนยันแทน โดยเมื่อราคาหลุด Low ของไหล่ขวา ถือเป็นตัวยืนยันรูปแบบ Head and shoulder ได้เหมือนกัน