ยิ่งตราสารบางชนิดนั้นมีพฤติกรรมคล้ายกันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินมากขึ้นเท่านั้น

  • หากตราสารทั้งสองมีค่าความสัมพันธ์ 100% แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
  • ถ้าค่าความสัมพันธ์คือ -100% แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้าม

ตัวอย่างค่าความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินหลัก

forex correlation

  • ค่าความสันพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน EURUSD กับ GBPUSD อยู่ที่ระดับ 88.5% แสดงถึงคู่สกุลเงิน 2 สกุลนี้ มีความเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน ไปในทิศทางเดียวกัน
  • ค่าความสันพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน USDCAD กับ AUDUSD อยู่ที่ระดับ -82.8% แสดงถึงคู่สกุลเงิน 2 สกุลนี้  มีความเคลื่อนไหวที่สวนทางกัน เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม
  • ค่าความสันพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน USDCAD กัย USDJPY อยู่ที่ระดับ 9.6% แสดงถึงคู่สกุลเงิน 2 สกุลนี้ เคลื่อไหวค่อนข้างแตกต่างกัน และเป็นอิสระต่อกัน

การใช้ประโยชน์ของค่าความสัมพันธ์ของคู่เงิน

สามารถใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงในการลงทุนได้ เราควรหลีกเลี่ยงลงทุนในคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์สูง เพราะ คู่สกุลเงินเหล่านั้นเคลื่อนไหวคล้ายกัน ซึ่งจะทำให้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนของเราได้

Website ในการดูค่าความสัมพันธ์ Forex

  • https://www.mataf.net/en/forex/tools/correlation
  • https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation