ประเมินมูลค่าหุ้น ด้วยวิธี DDM

หลายๆครั้งที่เราสนใจที่จะลงทุนในหุ้นที่เน้นการจ่ายเงินปันผล หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) แต่ไม่รู้ว่าจะทราบได้อย่างไรว่าราคาตลาดในปัจจุบันนั้นถูกหรือแพงเกินไป เนื่องจาก REITs ก็ไม่มีค่า P/E สำหรับเปรียบเทียบกับกองที่ใกล้เคียงกัน วันนี้เราจึงมาเสนอ DDM (Dividend discount model) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะกับสินทรัพย์ประเภทดังกล่าว

วิธีการประเมินมูลค่าด้วย DDM

วิธีนี้เป็นการคิดลดการแสเงินสดจากเงินปันผลที่คาดว่าจะได้ในอนาคตมีสูตรการคำนวณดังนี้:

วิธีการประเมินมูลค่าด้วย DDM

ตัวอย่างเช่น หากถือหุ้น A ที่ได้รับปันผลปีละ 20 บาท และจะขายในปีที่ 2 คาดว่าจะมีราคา 200 บาท ณ เวลาที่ขาย คาดว่าจะได้ผลตอบแทน 10% สามารถคำนวณมูลค่าปัจจุบันได้ดังนี้:

ตัวอย่าง วิธีการประเมินมูลค่าด้วย DDM

Gordon Growth Model

ในกรณีที่หุ้นมีการเติบโตของเงินปันผลสม่ำเสมอ และมีระยะเวลาการถือหุ้นไม่สิ้นสุด เราจะประเมินมูลค่าด้วย Gordon growth model

Gordon Growth Model

ตัวอย่างเช่น หากคาดว่าหุ้น B จะปันผล 20 บาทในปีหน้า และเงินปันผลเติบโต 5% ทุกปี คาดว่าจะได้ผลตอบแทน 10% สามารถคำนวณมูลค่าปัจจุบันได้ดังนี้:

ตัวอย่าง Gordon Growth Model

Gordon growth model มีข้อควรระวังตรงที่ อัตราการเติบโตของเงินปันผล (g) จะไม่สามารถสูงกว่าอัตราผลตอบแทน (k) ได้ มิเช่นนั้นมูลค่าที่ออกมาจะมีค่าติดลบ ซึ่งไม่สามารถตีความได้

ข้อจำกัดของ DDM

DDM เป็นการประเมินมูลค่าจากเงินปันผลโดยตรง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถใช้วิธีนี้กับหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งบริษัทที่มีการจ่ายปันผลไม่สม่ำเสมอ หรือเป็นธุรกิจที่เป็นวัฏจักร (Cyclical) ก็จะไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างแม่นยำ  DDM จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับหุ้นเหล่านี้

จะเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วย DDM นั้นง่ายนิดเดียว ในบทความถัดๆไปเราจะมาพูดถึงการประเมินมูลค่าด้วย DCF (Discounted cash flow model) ซึ่งจะใช้ประเมินมูลค่าหุ้นที่มีการจ่ายปันผลไม่สม่ำเสมอได้ และเป็นวิธียอดนิยมที่นักวิเคราะห์หุ้นนิยมใช้กัน