การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม

สรุปหนังสือ การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม

การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือของกลุ่มวิชาที่ 3: การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนภายใต้หลักสูตร CISA ใหม่ระดับที่ 1 (หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน) บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม กองทุนรวม (Mutual Fund) คือวิธีการที่ผู้ลงทุนหลาย ๆ คนนำเงินมาลงทุนร่วมกันจนทำให้เกิดเป็นกองทรัพย์สิน โดยมีผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่นำเงินที่ลงทุนร่วมกันไปลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุนที่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ลงทุนแต่ละคนจะได้รับตราสารทางการเงินที่เรียกว่า “หน่วยลงทุน” เพื่อเป็นหลักฐานการมีส่วนร่วมตามสัดส่วนการลงทุนในกองทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ที่สามารถจัดตั้งกองทุนรวมจะต้องเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)” ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังประเภทจัดการกองทุนรวม และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน...

โปรแกรมดูกราฟหุ้นไทยฟรี

STAY CONNECTED

11,683FansLike
15,470SubscribersSubscribe

Articles & More

Most Popular