จังหวะการเข้า
จังหวะการเข้า

ปกติการเข้าเทรดมีอยู่ 3 ลักษณะหลักๆ  คือ
(1) เร็ว : เปิดออเดอร์ก่อนเกิดการยืนยันของสัญญาณของราคา เป็นการคาดเดาทิศทางตลาด
(2) พอดี : จะรอสัญญาณการยืนยันก่อนค่อยเข้า
(3) ช้า : ปล่อยให้สัญญาณการยืนยันเกิดขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้ว ค่อยเข้า

โดยลักษณะที่ (1) มักเกิดสัญญาณหลอกบ่อยครั้ง ส่วนลักษณะที่ (3) ราคาอาจวิ่งไปไกลผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงอาจไม่คุ้ม

เทรดเดอร์ที่ดีควรจะเข้าในลักษณะที่ (2) ควรรอให้สัญญาณเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเปิดออเดอร์ เป็นการเข้าที่เหมาะสมที่สุ