จีนเทา คือ

จีนเทา คือ

คำว่า จีนเทา หรือ ทุนจีนสีเทา คือ กิจกรรมหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออยู่ในพื้นที่สีเทาของกฎหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจหรือองค์กรจากจีน กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการฟอกเงิน, การค้าของผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของทางการ ซึ่งมักจะดำเนินการในลักษณะที่ซับซ้อนและหลบเลี่ยงการถูกจับกุม

“จีนเทา” หรือกลุ่มนักธุรกิจจีนนี้มักจะทำธุรกิจที่เป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของทางการหรือการคอร์รัปชัน สถานการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างหนักในประเทศไทย โดยเฉพาะหลังจากที่ทางการจีนได้ดำเนินการปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างหนักในประเทศตนเอง

การเพิ่มขึ้นของ “ทุนจีนสีเทา” ในไทยส่วนหนึ่งมาจากความนิยมของไทยเป็นจุดหมายท่องเที่ยวสำหรับชาวจีน ซึ่งทำให้ไทยกลายเป็นฐานที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขา การที่ไทยเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวจากคนจีนจำนวนมากทำให้ง่ายต่อการแฝงกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นต่อมาที่ส่งเสริมให้ “ทุนจีนสีเทา” เติบโตในไทย คือ การบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ การขาดแคลนการตรวจสอบและความโปร่งใสในระบบ รวมถึงการมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายที่เข้ามาร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือกับกิจกรรมเหล่านี้ การมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เหล่านักธุรกิจเหล่านี้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมได้

การเพิ่มขึ้นของ “ทุนจีนสีเทา” ในไทยไม่เพียงแต่เป็นปัญหาต่อระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้อาจรวมถึงการค้าของผิดกฎหมาย การฟอกเงิน และการคอร์รัปชัน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อประเทศ

ดังนั้น การตระหนักรู้และการต่อต้าน “ทุนจีนสีเทา” เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาความเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและความยุติธรรมในสังคม การมีมาตรการที่เข้มงวดและการร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศจึงมีความสำคัญในการต่อสู้กับปัญหานี้มาก

จีนเทา มีวัตถุประสงค์ คืออะไร

จีนเทา มีวัตถุประสงค์ คืออะไร

“จีนเทา” หรือทุนจีนสีเทา มีวัตถุประสงค์หลักในการทำกิจกรรมทางธุรกิจหรือการลงทุนที่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย วัตถุประสงค์หลักของกลุ่มนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

 • การแสวงหาผลกำไร: หลักการทำกำไรเป็นแรงจูงใจหลัก โดยมักเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่มีการควบคุมน้อยหรือมีช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการค้าของผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการหลีกเลี่ยงภาษี
 • การหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของทางการ: การทำธุรกิจในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสีเทาทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากทางการได้ ซึ่งมีความสำคัญโดยเฉพาะในกรณีที่กิจกรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือกิจกรรมที่ถูกกฎหมายจำกัด
 • การขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคม: บางกรณีอาจรวมถึงการขยายอิทธิพลในตลาดท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาค โดยใช้การลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจเป็นเครื่องมือในการเพิ่มอำนาจและอิทธิพลในประเทศนั้นๆ
 • การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ: การทำธุรกิจในลักษณะนี้ยังช่วยในการสร้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งในแง่ของการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอื่นๆ และการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีอิทธิพล

วิธีการเข้ามาของจีนเทา

วิธีการเข้ามาของจีนเทา

การเข้ามาทำธุรกิจในไทยของ “ทุนจีนสีเทา” นั้นมีหลากหลายวิธี ซึ่งเป็นการแสวงหาช่องทางทางกฎหมายหรือใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของทางการไทย สองรูปแบบหลักที่เป็นข่าวดังและนิยมใช้ คือ

การใช้การสมรสเพื่อเข้าถึงสัญชาติและทรัพย์สิน

 • บางกรณีมีผู้หญิงชาวจีนที่เข้ามาจดทะเบียนสมรสกับชายไทย เพื่อใช้เป็นวิธีการหนึ่งในการได้มาซึ่งสัญชาติไทย หลังจากนั้นอาจมีการจดทะเบียนหย่าและสร้างครอบครัวโดยมีบุตรกับสามีชาวจีน ซึ่งทำให้บุตรได้สัญชาติไทย ผู้หญิงเหล่านี้อาจใช้สถานะทางกฎหมายนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือถือครองทรัพย์สินในไทยแทนคนจีน

การใช้วีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่าอื่นๆ เพื่อทำธุรกิจ

 • รูปแบบที่สองคือการเข้ามาในไทยโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวและจากนั้นเปลี่ยนเป็นวีซ่านักศึกษาหรือวีซ่าประเภทอื่นที่ช่วยให้พำนักได้นานขึ้น เช่น วีซ่าสำหรับผู้ที่ทำงานอาสา แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจมาเพื่อปักหลักและทำธุรกิจ ในบางกรณีอาจมีการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการออกวีซ่าแบบไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งสองวิธีนี้เป็นการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายและระบบการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ การกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อระบบการเงินและการท่องเที่ยวของประเทศ รวมถึงส่งผลต่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

ธุรกิจจีนสีเทามีอะไรบ้าง

ธุรกิจจีนสีเทามีอะไรบ้าง

 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์: การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อที่ดิน อาคาร หรือคอนโดมิเนียม เพื่อปล่อยเช่าหรือขายต่อให้กับชาวจีนที่ต้องการมาอยู่หรือทำธุรกิจในไทย
 • สถาบันสอนภาษา: การเปิดโรงเรียนสอนภาษาที่ใช้เป็นฉากหน้าสำหรับการดำเนินกิจกรรมอื่น เช่น การช่วยเหลือในการจัดหาวีซ่าอย่างผิดกฎหมาย
 • ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า: การลงทุนในโรงงานผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าที่ติดป้าย “made in Thailand” และส่งออกไปยังประเทศอื่น
 • ธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญ: การจัดทัวร์ท่องเที่ยวราคาถูกสำหรับนักท่องเที่ยวจีน และนำพาพวกเขาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหรือซื้อสินค้าที่มีคนจีนเป็นเจ้าของ
 • ธุรกิจโรงแรม: การซื้อหรือเช่าโรงแรมในไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน และบางครั้งอาจมีการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • ธุรกิจร้านอาหาร: การเปิดร้านอาหารที่ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยอาจมีการใช้นอมินีชาวไทยเป็นเจ้าของกิจการ
 • ธุรกิจล้งรับซื้อผลไม้ส่งออก: การทำหน้าที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อผลไม้จากชาวสวนไทยด้วยราคาที่ต่ำแล้วส่งออกไปต่างประเทศ
 • ธุรกิจนวดและสปา: การเปิดธุรกิจนวดและสปาที่ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมีนอมินีชาวไทยเป็นเจ้าของกิจการ
 • ธุรกิจรถเช่า: การเปิดธุรกิจรถเช่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยใช้นอมินีชาวไทยเป็นเจ้าของกิจการ
 • ธุรกิจไนท์คลับ: การเปิดไนท์คลับที่อาจมีการขายยาเสพติด โดยร่วมมือกับนอมินีชาวไทย
 • ธุรกิจพนันออนไลน์: การดำเนินธุรกิจพนันออนไลน์ซึ่งมักจะผิดกฎหมายในไทย
 • ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงทางโทรศัพท์: การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผู้คนทางโทรศัพท์
 • กิจกรรมลักพาตัวและเรียกค่าไถ่: การลักพาตัวคนจีนในไทยเพื่อเรียกค่าไถ่

สรุป

การระวังและการหลอกลวงของ “จีนเทา” เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในประเทศไทย เนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจหรือการลงทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “จีนเทา” มักจะอยู่ในพื้นที่สีเทาของกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและมีผลกระทบที่กว้างขวางต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย

หนึ่งในวิธีการหลักของ “จีนเทา” คือการใช้ธุรกิจเป็นฉากหน้า เช่น โรงเรียนสอนภาษาหรือโรงงานผลิตสินค้า ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าอย่างผิดกฎหมายหรือการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน การเปิดโรงแรมหรือร้านอาหาร และการดำเนินธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญ เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง

การดำเนินกิจกรรมของ “จีนเทา” ในไทยมักมีการใช้วิธีการที่ละเอียดอ่อนและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เช่น การใช้นอมินีชาวไทยเพื่อดำเนินธุรกิจหรือถือครองทรัพย์สิน การใช้วีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่านักศึกษาเพื่อยืดระยะเวลาการพำนักในประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ซับซ้อนเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม

การตระหนักถึงวิธีการและวิธีดำเนินการของ “จีนเทา” จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ การเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมและลดผลกระทบของ “จีนเทา” ในประเทศไทย รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้และการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการของกลุ่มเหล่านี้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ