lucid trader
“คนที่มาต้องได้อะไรกลับไป”

เรื่องเนื้อหาที่จะพูดในวันงาน เราไม่กังวลกันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เรากังวลคือ สิ่งที่จะมอบให้นั้น อาจไปไม่ถึงคนที่มาในงาน … ทั้งผมและพี่บอลซีเรียสในส่วนนี้อย่างมาก … สไลด์นี่ปรับแล้วปรับอีก ระวังคำพูดต่างๆที่ใช้ รวมถึงวิธีการนำเสนอให้สื่อถึงคนที่มาให้ได้มากที่สุด อยากให้คนที่มางานได้รับอะไรกลับไปจริงๆ ไม่ใช่แค่มาแล้วก็จบไป

คนที่มางานนั้นถือว่าเป็นคนที่ให้ความเชื่อใจในเพจ Lucid trader ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมงาน สัญญาเลยว่าจะไม่ทำให้คนที่เชื่อใจนั้นผิดหวังอย่างแน่นอนครับ

#Bas